Převodní příkazy - Rozdělit

Aktuální firma | Kancelář | Agendy | Převodní příkazy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Rozdělit slouží k rychlému rozdělení převodního příkazu na dva. Této operace využijeme například v případě, že máme příkaz připraven, ale není dostatek prostředků pro jeho vykrytí. Vhodnou volbou položek můžeme definovat novou výši příkazu a zbylé položky se přesunou do nově založeného příkazu.

Rozdělení příkazu - volba položek

  1. V agendě Převodní příkazy vybereme příkaz, který chceme rozdělit a nastavíme se na něj.

  2. Spustíme operaci Rozdělit.

  3. V hlavičce můžeme upravit parametry nového příkazu.

  4. V tabulce se zaškrtneme položky, které se přenesou do nového příkazu. Nezaškrtnuté zůstanou ve stávajícím. Políčka Vybrané a Zbývající nám ukáží součty částek v závislosti na zaškrtaných položkách.

  5. Stiskem tlačítka Pokračovat operaci provedeme a vrátíme se do již naplněného převodního příkazu.

Tip Výběr záznamů provedeme klávesou Mezerník nebo kliknutím na zaškrtávátko nebo klávesou F8, kdy ukazatel rovnou přeskočí na následující řádek.

Související témata

Převodní příkazy, Závazky a pohledávky