Převodní příkazy - Závazky k proplacení

Aktuální firma | Kancelář | Agendy | Převodní příkazy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Naplnit (závazky k proplacení) slouží k urychlení a zjednodušení práce při pořizování jednotlivých záznamů do převodních příkazů. Tato operace slouží k výběru dokladů ze závazků a pohledávek, které chcete zadat do "Převodního příkazu".

Pokud nechcete přikázat celou částku, po naplnění převodního příkazu můžete jednotlivé položky vybrat podle potřeby.

D_Prevodni_prikazy_Naplnit.png

Volba záznamů

  1. Z agendy Převodní příkazy spustíme operaci Naplnit.

  2. V tabulce se objeví vyhovující záznamy z agendy Závazků a pohledávek. Jsou to záznamy, které mají vyplněné Datum splatnosti a je u nich nenulová hodnota částky, kterou lze ještě přikázat (zbývá ještě něco k zaplacení). Pomocí parametrů v záhlaví operace můžeme zohlednit vyplněnost Datumu splatnosti a bankovního účtu u firmy.

  3. Tuto množinu můžeme omezit volbou filtru z agendy Závazky a pohledávky.

  4. Výběr můžeme dále omezit podle splatnosti.

  5. V seznamu vyhovujících závazků můžeme případně naklikat jen ty, které platit chceme. Pak zvolíme v následujícím kroku variantu "vybrané".

  6. Zvolíme zdroj záznamů (aktuální, vybrané nebo všechny) pro naplnění položek převodního příkazu.

  7. Stiskem tlačítka Pokračovat operaci provedeme a vrátíme se do již naplněného převodního příkazu.

Upozornění V seznamu jsou nabízeny pouze dosud neproplacené (nebo zčásti proplacené) závazky.

Poznámka Program nám navíc ukáže, zda nabízený závazek není použit v nějakém připraveném Návrhu vzájemného zápočtu. V tomto případě by jeho přikázáním mohlo dojít k "přeplacení".

Tip Výběr záznamů provedeme klávesou Mezerník nebo kliknutím na zaškrtávátko nebo klávesou F8, kdy ukazatel rovnou přeskočí na následující řádek.

Související témata

Převodní příkazy, Závazky a pohledávky