Převodní příkazy - Export

Aktuální firma | Kancelář | Agendy | Převodní příkazy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Průvodce Export převodních příkazů slouží k automatickému odeslání dat z agendy Převodní příkazy do banky. Abychom mohli začít elektronicky importovat výpis, musíme vybrat komunikační formát a propojit ho s naší účtovanou firmou a jejím účtem. Tomuto nastavení se podrobně věnujeme v samostatné kapitole Jak propojit bankovní účet se službou homebankingu.

Export převodních příkazů

  1. Z agendy Převodní příkazy spustíme operaci Export.

  2. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

  3. Vybereme bankovní službu (účet s formátem), ke kterému operace náleží.

  4. Zvolíme adresář pro export, do kterého se uloží výsledný soubor.

  5. Zadáme tajnou část kódu pro komunikaci s bankou.

  6. Zvolíme zdroj položek pro export (všechny nebo vybrané) a způsob zobrazování hesla.

  7. Stiskem tlačítka Dokončit operaci provedeme.

Upozornění V Průvodci jsou nabízeny pouze ty bankovní účty vlastní firmy, které mají vyplněnou položku homebanking.

Související témata

Převodní příkazy, Adresář firem, Homebanking