Bankovní výpisy - Načtení převodního příkazu

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Bankovní výpisy | Načtení převodního příkazu

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Načtení PP slouží pro načtení vytvořených převodních příkazů do bankovního výpisu. Spuštěním operace Načtení PP v agendě Bankovních výpisů se otevře okno pro volbu dalších možností.

Volba záznamů

  1. Z nabídky vybereme požadovaný převodní příkaz (aktuální, vybrané, všechny).

  2. Zvolíme Datum platby (tj. datum bankovního výpisu)

  3. Nastavíme Doklad bankovního výpisu, do nějž mají být záznamy přeneseny.

  4. Stiskem tlačítka Pokračovat program vygeneruje bankovní výpis, který bude obsahovat položky z převodního příkazu.

Související témata

Bankovní výpisy, Převodní příkazy