Bankovní výpisy - Platba jinou měnou

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Bankovní výpisy | Platba jinou měnou

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Platba jinou měnou slouží k účetně správnému hrazení dokladů ze Závazků a pohledávek, které jsou v jiné měně, než aktuální položka z bankovního výpisu. Po dokončení platby budou do výpisu doplněny interní doklady, které budou fyzicky vyrovnávat cizí měnu v dokladech ZaP. Pro účetní vyrovnání položky výpisu a vytvořených interních dokladů bude automaticky použit účet z agendy Parametry firmy/ Účetnictvi/ sekce Proúčtovani plateb.

Pracovní postup

Výchozí stav

V bankovním výpisu evidujeme úhradovou položku, která má přes Doklad 2 (resp. variabilní symbol) vazbu do agendy Závazků a pohledávek a liší se její měna od měny v ZaP.

Proúčtování

 1. Postavíme se na doklad bankovního výpisu, u kterého se liší měna od měny propojeného hrazeného ZaP dokladu.

 2. Vyvoláme operaci Platba jinou měnou (Ctrl+3).

 3. Otevře se okno operace, které je rozděleno na dvě části.

  D_bankovni_vypisy_Platba_jinou_menou_4.png
  Vlevo je cizoměnová EUR úhrada z bankovního výpisu, která bude z banky přesměrována na účet 395 kde díky tomu vznikne obrat v Kč. Zároveň bude vypojena vazba na hrazený Doklad 2.
  V pravé části je návrh proúčtovacího dokladu, který bude nově svázán s fakturou v ZaP a bude z účtu 395 odúčtovávat vzniklý obrat, nyní již v souladu s měnou faktury.

 4. Tlačítkem Pokračovat dojde ke zmiňovaným úpravám obou záznamů a výsledek v bankovních výpisech bude tento:

  D_bankovni_vypisy_Platba_jinou_menou_5.png

  Zmizí označení cizoměnové platby kurzívou, protože nyní již není nesoulad mezi měnami faktury a nově vzniklé úhrady.

Poznámka  Během práce bude pravděpodobně vyskakovat varování W226 o nesouladu měny s číselníkem firem.

Standardním zaúčtování se oba doklady přenesou do Účetního deníku a na použitých účtech vzniknou příslušné pohyby.

Pokud vznikl na faktuře v důsledku platby jinou měnou kurzový rozdíl (v našem příkladu je to 0,19 Kč), můžeme použít operaci Platba/ Haléřové vyrovnání (Ctrl+5) v Závazcích a pohledávkách.

 

Upozornění  Pokud jsou v bankovních výpisech položky s cizí měnou, ale nejsou dosud spárované se záznamy v závazcích a pohledávkách, program nemůže poznat, že došlo k úhradě jinou měnou a při pokusu o spuštění operace Platba jinou měnou (Ctrl+3) zobrazí následující hlášení:

D_bankovni_vypisy_Platba_jinou_menou_6.png

Nejprve je nutné platby spárovat a až následně spustit zmiňovanou operaci.

Související témata

Bankovní výpisy, Závazků a pohledávek