Závazky a pohledávky - Haléřové vyrovnání

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Závazky a pohledávky

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Haléřové vyrovnání

Drobné haléřové rozdíly mezi předpisem a platbou řešíme pomocí operace Vyrovnání v agendě Závazků a pohledávek.

 1. Před vlastním provedením operace nejprve zadáme výběr dokladů, které se mají Vyrovnání zúčastnit (Aktuální doklad, Vybrané, Filtrované nebo Všechny), zvolíme variantu Data zaúčtování a zkontrolujeme účty a dokladovou řadu připravené pro zaúčtování nalezených rozdílů (účty i dokladová řada jsou naplněny automaticky z Parametrů firmy pro modul Účetnictví z oddílu Haléřové vyrovnání).

 2. Stiskneme tlačítko Pokračovat a program připraví dávku všech haléřových vyrovnání k zaúčtování do deníku.

 3. Dávku zaúčtujeme.

Poznámka Haléřové vyrovnání můžeme provést také například v agendě Závazků a pohledávek pomocí údaje Mimo DPH. Tento způsob využijeme tehdy, jestliže k vyrovnání dochází již v předpisu dokladu. Jedná se tak o zaúčtování částky, která zajistí zaokrouhlení konečné částky dokladu na používané nominály

Ostatní pracovní postupy

 1. Jak evidovat neuhrazené závazky a pohledávky předešlých let.

 2. Jak pořídit fakturu došlou (závazek).

 3. Jak pořídit fakturu vystavenou (pohledávka).

 4. Zaúčtování závazků a pohledávek.

 5. Jak zjistit aktuální stav dokladu.

 6. Jak vytvořit dobropis.

 7. Jak vytvořit vrubopis.

 8. Jak pracovat se zálohovými fakturami.

 9. Jak zaplatit závazek nebo pohledávku.

 10. Jak vytvořit vzájemný zápočet.

 11. Haléřové vyrovnání.

 12. Kurzové rozdíly.

 13. Přecenění neuhrazených závazků a pohledávek k datu.

 14. RPDP v závazcích a pohledávkách.

 15. Jak na Platební kalendář.

 16. Import do Zap ze souboru.

Související témata

Závazky a pohledávky, Dávka do Účetního deníku