Bankovní výpisy - Platba více ZaP

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Bankovní výpisy | Platba více ZaP

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Platba více ZaP slouží k hromadnému uhrazení vybraných dokladů ze Závazků a pohledávek. Umožňuje tedy přiřadit k souhrnné přijaté platbě dosud neuhrazené faktury.

Pracovní postup

Výchozí stav: Ve výpisu evidujeme položku např. ve výši 10.000 Kč, kterou nám dodavatel zaslal na účet.

 1. Vyvoláme operaci Platba více ZaP.

 2. Otevře se okno operace. Pokud je v položce výpisu vyplněná firma, nabídne ji program v údaji Konkrétní.
  Jestli firma v položce vyplněná není, budou nabídnuty Všechny firmy. Výběr firmy však můžeme ručně změnit.

 3. Pokud je v položce výpisu vyplněný variabilní symbol, nabídne program položky pouze se shodným symbolem.
  Můžeme však nechat zobrazit i doklady s jinými symboly volbou Všechny variabilní symboly.

 4. Ve volbě Použít záznamy nastavíme, jestli chceme nabídnout Pouze nezaplacené nebo Všechny doklady.

 5. Pro automatické proúčtování souhrnné platby s jednotlivými úhradami s vazbou na doklady bude nabídnuta dokladová řada z parametrů firmy.

TIP Abychom po zaúčtování výpisu do deníku snadno identifikovali doklady, které byly se souhrnnou platbou touto operací proúčtovány, doporučujeme vytvořit a používat novou dokladovou řadu.

 1. Nyní můžeme ze seznamu nabídnutých vybrat doklady, které chceme spárovat s platbou.

 2. Při výběru dokladů průběžně kontrolujeme stav Rekapitulace. Zde vidíme výchozí částku z výpisu k proúčtování, počet vybraných dokladů, jejich celkovou částku a případný rozdíl, který je třeba proúčtovat.

TIP Částky jednotlivých dokladů k proúčtování můžeme ručně změnit ve sloupci Zaplatit.

 1. Tlačítkem Pokračovat dojde k vytvoření dílčích položek výpisu, kterými budou hrazeny námi vybrané doklady.
  K proúčtování mezi výchozí souhrnnou přijatou platbou a jednotlivými úhradami je ve výchozím stavu použit účet 395. Ten můžeme změnit v parametrech firmy v Sekci účetnictví.
  Po provedení operace doporučujeme zkontrolovat stav uhrazenosti jednotlivých dokladů a po zaúčtování bankovního výpisu vyrovnanost účtu 395, který byl použit pro proúčtování.

Související témata

Bankovní výpisy