Skladové pohyby

Aktuální firma | Sklady | Agendy | Skladové pohyby

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_pohyby.png

Agenda Skladové pohyby slouží k zobrazení pohybů na základě uzavřených dokladů ze všech agend modulu Sklady. Záznamy jsou ve spodní části obrazovky přehledně zobrazeny ve formě seznamu a můžeme je třídit podle všech údajů, což pomáhá k lepšímu vyhledávání konkrétního pohybu. Horní část zobrazuje formulář s detailem záznamu, na kterém je v seznamu umístěn kurzor. V agendě lze záznamy pouze prohlížet a tisknout, pořizování, editace ani mazání není povolena. Případné úpravy můžeme provést otevřením a úpravou dokladu v původní agendě (Faktura, Příjemka,…), který pohyb vygeneroval.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_pohyby_formular.png
D_pohyby_zalozky.png

Skladový pohyb...

Oddíl Skladový pohyb obsahuje informace o vygenerovaném pohybu, který svým datumem a časem, množství, cenou a typem pohybu přímo ovlivňuje sklad, resp. množství a ocenění konkrétní položky.

  1. Zda není evidované množství na skladě nebo ocenění položek v mínusu – pak bude skladová cena bude 0.

  2. Zda není vydávané množství větší než evidované množství na skladě – pak je skladová cena ve výši evidovaného množství a ceny.

  3. Standardní výpočet ocenění / množství.

  4. Pokud výše uvedené metody vrátí nulu – program hledá poslední známou skladovou cenu z výdejového pohyby z příslušného skladu.

  5. Nakonec se hledá poslední známá skladová cena z výdejového pohybu ze všech skladů.

Doklad...

Oddíl Doklad obsahuje informace o zdrojovém dokladu, ze kterého byl pohyb vygenerován. Můžeme identifikovat agendu, doklad, firmu, cenu a členění.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_pohyby_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání jednoho údaje (např. Poznámka) nebo zobrazují vypočítaný přehled vybraných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab.

1. Seznam skladových pohybů

Needitovatelný seznam všech vygenerovaných skladových pohybů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady, které pohyb vygenerovaly, ve zdrojových agendách.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_pohyby_operace_1.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

 1. Jak skladové pohyby vznikají.

 2. Jak smazat skladový pohyb.

 3. Co nám pohyby říkají (analýza pohybů).

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují opisy a v samostatných skupinách přehledové a součtové sestavy pro zjištění marží, obratů, prodejnosti položek, přehledy šarží a výrobních čísel a přehledy prodejů do mínusu.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Položky na skladě, Příjemky, Fakturace - Sklad, Skladové operace, Inventury, Seznam skladů, Druhy pohybů

toppage.gif Začátek stránky