Druhy pohybů

Aktuální firma | Sklady | Číselníky | Druhy pohybů

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Číselník Druhy pohybů slouží k definování pohybů skladových položek. Každý ze zadaných druhů skladových pohybů obsahuje také typ pohybů, zda se jedná o příjem, výdej, počáteční stav, převod příjem, převod výdej, inventurní přebytek nebo inventurní manko. V případě účtování skladu metodou A slouží tento číselník také pro nastavení účtování jednotlivých druhů/typů pohybů.

Upozornění  Bez naplněného číselníku nemohou agendy modulu Sklady správně fungovat, neboť se nebudou tvořit pro skladové zásoby příslušné pohyby.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Druhy_pohybu_formular.png
D_Druhy_pohybu_zalozky.png

Druh pohybu...

Tato sekce obsahuje základní identifikační údaje pro druhy pohybů.

Účtování...

Tyto údaje mají význam při účtování skladů metodou A (při účtování o pohybech). Tato sekce není dostupná v režimu Daňové evidence.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_Druhy_pohybu_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání jednoho údaje (např. Poznámka) nebo zobrazují vypočítaný přehled vybraných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab.

1. Seznam druhů pohybů

Seznam všech zadaných druhů pohybů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách. Náhled na ty pohyby v agendě Skladové pohyby, které mají použitý daný druh. Automaticky je zde zapnut filtr, který zobrazí všechny pohyby. Pro přepnutí filtru stiskneme v údaji Filtr kombinaci kláves Alt+šipku dolů.

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Jak pracují druhy pohybů.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Druhy položek, Skladové pohyby

toppage.gif Začátek stránky