Skladové operace

Aktuální firma | Sklady | Agendy | Skladové operace

Obsah | Rejstřík | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky

 

D_Skladove_operace.png

Agenda Skladové operace slouží k pořizování, tisku a evidenci skladových pohybů typu Příjem, Výdej, Počáteční stav, Převod nebo Inventura, které nevznikají automaticky prostřednictvím ostatních agend. Skladové pohyby budou provedeny až v okamžiku uzavření dokladu.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Skladove_operace_formular.png
D_Skladove_operace_zalozky.png

Skladová operace...

Základní identifikační údaje o dokladu skladové operace - vystavení, doklad, firma a typ operace.

Tabulka DPH...

Tabulka DPH obsahuje údaje, které jsou napočítávány z položek. Sazby DPH se vztahují k Datumu DPH v této sekci.

Tip Program umožňuje plátcům DPH zadávání cen s i bez DPH. Je-li v dokladu zaškrtnuto Ceny s daní, program považuje zadané jednotkové ceny za ceny s daní. Výpočet DPH pak probíhá v souladu se zákonem o DPH "shora" pomocí zaokrouhleného koeficientu. V opačném případě program považuje zadané jednotkové ceny za ceny bez daně a výpočet DPH probíhá "zdola" odpovídajícím procentem sazby.

Členění...

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

Aktuální stav...

Aktuální stav daného dokladu – zda je je uzavřen a došlo k vygenerování skladových pohybů.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_Skladove_operace_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam skladových operací

Seznam všech zadaných dokladů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Položky

Evidence položek v aktuálním dokladu. Podle zadaných cen jsou počítány hodnoty do hlavičky (hlavního formuláře).

 1. Přepneme se na záložku 2. Položky.

 2. Začneme zadávat nové položky příjemky.

 3. Z číselníku vybereme Sklad, na který bude položka přijata.

 4. Z číselníku vybereme Položku, program doplní její Název.

 5. U položek, u kterých je nastaveno sledování šarží nebo výrobních čísel, se kurzor zastaví na tomto údaji, abychom ho mohli zadat.

Upozornění Položky s výrobními čísly zadáváme po jedné a ke každé zadáváme její číslo.

 1. Zadáme Množství, nabídnutou Cenu za jednotku upravíme dle skutečnosti, program dopočítá cenu Celkem.

 2. Vybereme Sazbu DPH.

 3. Převezmeme Pohyb (použije se pro účtování pohybu).

 4. U jednotlivých položek můžeme evidovat Středisko, Výkon i Zakázku a také doplnit Popis.

 5. Nový záznam uložíme.

3. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

Tip Doprovodné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty a připravené texty si přeneseme.

4. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

5. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

6. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

 

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_Skladove_operace_operace_1.pngD_Skladove_operace_operace_2.pngD_Skladove_operace_operace_3.pngD_Skladove_operace_operace_4.pngD_Skladove_operace_operace_5.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

 1. Jak zadat počáteční stavy položek.

 2. Jak přijmout položky na sklad.

 3. Jak vystavit výdejku ze skladu.

 4. Jak provádět převody položek mezi sklady.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují seznamy a samozřejmě formuláře příjemek, převodek, inventur i výdejek.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Druhy pohybů, Skladové pohyby

toppage.gif Začátek stránky