Změna pořadí položek

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Průvodce Změna pořadí položek slouží k úpravě detailového seznamu (položek ve zvolené faktuře nebo v objednávce, seznamu plateb na kasách apod.).

Změna pořadí položek

  1. Spustíme operaci Změna pořadí....

  2. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

  3. V seznamu vybereme položku, kterou chcete přesunout.

  4. Pomocí klávesových zkratek Shift+šipka nahoru a Shift+šipka dolů nebo pomocí tlačítek na pravém okraji seznamu přesuneme položku na požadovanou pozici.

  5. Chceme-li položky seřadit abecedně, zaškrtneme políčko Abecední řazení pod seznamem. Položky se samy přetřídí.

  6. Stiskem tlačítka Dokončit operaci provedeme.

Tip Položky lze přesouvat také kurzorem myši pomocí metody "Chyť a táhni".

Související témata

Fakturace, Objednávky, Příjemky, Fakturace-sklad, Objednávky přijaté, Objednávky vystavené, Skladové operace, Výroba, Inventury, Seznam kas