Objednávky vystavené

Aktuální firma | Sklady | Agendy | Objednávky vystavené - sklad

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_objednavky_prijate.png

Agenda Objednávky vystavené - sklad slouží k k pořizování, tisku a evidenci vystavených objednávek pro dodavatele. Při zadávání položek zadáváme také příslušný sklad, na které bude po jejich dodání proveden příjem pomocí operace „Příjemky“. Agenda také umožňuje automatické plnění objednávky dle zadaných parametrů jednotlivých skladových položek.

Samotné pořízení, resp. Uzavření objednávky netvoří skladové pohyby. 

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_objednavky_vystavene_formular.png
D_objednavky_vystavene_zalozky.png

Objednávka vystavená...

Základní identifikační údaje objednávky - datum, dodavatel, označení dokladu.

Popis...

Oddíl s doplňujícími údaji, jako jsou dopravní a dodací dispozice, měna a kurz.

Tabulka DPH...

Tabulka DPH obsahuje údaje, které jsou napočítávány z položek. Sazby DPH se vztahují k Datumu vystavení objednávky.

Tip Objednávka umožňuje plátcům DPH zadávání cen s i bez DPH. Je-li v dokladu zaškrtnuto Ceny s daní, program považuje zadané jednotkové ceny za ceny s daní. Výpočet DPH pak probíhá v souladu se zákonem o DPH "shora" pomocí zaokrouhleného koeficientu. V opačném případě program považuje zadané jednotkové ceny za ceny bez daně a výpočet DPH probíhá "zdola" odpovídajícím procentem sazby.

Položky objednávky...

Součet hmotnosti skladových položek na objednávce.

Členění...

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

Aktuální stav...

Aktuální stav daného dokladu.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_objednavky_vystavene_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam vystavených objednávek

Seznam všech zadaných dokladů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Položky

Evidence položek v aktuálním dokladu. Podle zadaných cen jsou počítány hodnoty do hlavičky (hlavního formuláře).

 1. Přepneme se na záložku 2. Položky.

 2. Do tabulky založíme nový záznam. Stav se přepne do výchozí hodnoty Objednáno.

 3. Zvolíme Sklad a  vybereme požadovanou položku na skladě.

 4. Evidujeme-li můžeme zvolit šarži nebo výrobní číslo.

 5. Doplníme množství, potvrdíme jednotku a potvrdíme jednotkovou cenu. Program dopočte cenu Celkem.

 6. Potvrdíme sazbu DPH.

 7. Můžeme evidovat středisko, výkon i zakázku (i rozdílné než jsou v hlavičce dokladu).

 8. Novou položku uložíme.

3. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

4. Text nad

Textový popis, který vystoupí v tiskových sestavách dokladů nad seznamem položek.

5. Text pod

Textový popis, který vystoupí v tiskových sestavách dokladů pod seznamem položek.

Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka, Text nad nebo Text pod. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.

6. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

7. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

8. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_objednavky_vystavene_operace_1.pngD_objednavky_vystavene_operace_2.pngD_objednavky_vystavene_operace_3.pngD_objednavky_vystavene_operace_4.pngD_objednavky_vystavene_operace_5.pngD_objednavky_vystavene_operace_6.pngD_objednavky_vystavene_operace_7.pngD_objednavky_vystavene_operace_8.pngD_objednavky_vystavene_operace_9.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

 1. Jak vystavit objednávku.

 2. Jak vystavit automatickou objednávku.

 3. Jak přenést vystavenou objednávku do příjemky.

 4. Jak vytvořit poptávkový list.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují seznamy, opisy a samozřejmě formuláře objednávek. Poštovní sestavy nabízejí tisk štítků.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Příjemky, Objednávky vystavené, Položky na skladě

toppage.gif Začátek stránky