Změna měny

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Průvodce Změna měny slouží k automatickému přepočtu cen mezi dvěma měnami ve stanoveném kurzu.

Změna měny

  1. Spustíme operaci Měna.

  2. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

  3. V seznamu vybereme cílovou měnu a do editoru Kurz měny zadáme požadovanou hodnotu kurzu pro přepočet.

  4. Stiskem tlačítka Dokončit operaci provedeme.

Poznámka Faktury v cizí měně musíme před zaúčtováním převést na tuzemskou měnu, protože podle zákona o účetnictví lze vést účetnictví pouze v Kč.

Související témata

Měny, Fakturace, Objednávky, Příjemky, Fakturace-sklad, Objednávky přijaté, Objednávky vystavené, Skladové operace, Výroba, Inventury