Inventury

Aktuální firma | Sklady | Agendy | Inventury

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_inventury.png

Agenda Inventury slouží ke zjištění stavu skladových zásob ke zvolenému datu (např. měsíční, čtvrtletní nebo roční závěrka), k uvedení skutečných stavů v případě rozdílu a ke zpracování vypočteného inventarizačního rozdílu. Po uzavření dokladu inventury dojde k vygenerování příslušných pohybů (manka a přebytky). Správnost následného účtování jednotlivých položek inventury zajistí naplněný údaj Pohyb.

Provedení inventury je podle § 30 zákona 563/1991 Sb., o Účetnictví povinné pro každou účetní jednotku a je nutné provést ji alespoň jednou za účetní období.

Tip Před provedením inventury doporučujeme všechny rozpracované doklady zkontrolovat a uzavřít. Uzavřením dokladů dojde k vygenerování příslušných skladových pohybů, které ovlivní stav položek na skladě. Další příjmové nebo výdejové doklady by měly být zadávány až po dokončení a uzavření inventurního záznamu.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_inventury_formular.png
D_inventury_zalozky.png

Inventura...

Základní identifikační údaje inventurního dokladu.

Rekapitulace...

Tabulka obsahuje údaje, které jsou napočítávány z položek dokladu.

Členění...

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

Aktuální stav...

ukazatel uzavřenosti inventurního dokladu.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_inventury_zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam dokladů inventury

Seznam všech pořízených dokladů inventur. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Položky

Evidence položek v aktuálním dokladu. Podle zadaných cen a množství jsou počítány hodnoty do hlavičky (hlavního formuláře). Údaje, které plníme k položkám lze změnit pomocí pravého tlačítka myši a volby Rozložení. Zde vybereme rozložení, které je podstatné pro naši práci.

 1. Přepneme se na záložku 2. Položky.

 2. Založíme nový záznam.

 3. Z číselníků vybereme Sklad a Položku.

 4. Evidujeme-li zvolíme šarži nebo výrobní číslo.

 5. Program podle zadaného data inventury v hlavičce dokladu nabídne Evidované množství s Evidovanou jednotkovou částkou a Evidováno celkem.

 6. Zadáme Skutečné množství se Skutečnou jednotkovou částkou a potvrdíme vypočítanou Skutečnou částku celkem.

 7. Potvrdíme sazbu DPH a podle přebytku či manka programem vygenerovaný Pohyb.

 8. Můžeme evidovat středisko, výkon i zakázku (i rozdílné než jsou v hlavičce dokladu).

 9. Nový záznam uložíme.

3. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.

4. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

5. Dokumenty

Na záložce Dokumenty ze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního záznamu.

6. Média

Záložka Média umožňuje připojit libovolné obrázky či soubory s jiným obsahem. První v pořadí se zobrazí ve formuláři.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

Agenda Inventury disponuje operacemi pro zjednodušení naší práce. Každá operace obsahuje na ikoně informaci o klávesové zkratce, jež tuto operaci vyvolá bez nutnosti „klikání“ myši.

 
D_inventury_operace_1.pngD_inventury_operace_2.pngD_inventury_operace_3.pngD_inventury_operace_4.pngD_inventury_operace_5.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

 1. Jak provádět inventuru.

 2. Jak změnit množství.

 3. Jak změnit ocenění.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují přehledy inventur, inventurní soupisy i kontroly duplicit a položek vhodných ke kumulaci, se zohledněním šarží a výrobních čísel..

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Seznam skladů, Položky na skladě, Druhy pohybů, Skladové pohyby

toppage.gif Začátek stránky