Inventury - Naplnění

Aktuální firma | Sklady | Agendy | Inventury

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Naplnění v agendě Inventury slouží naplnění skladových položek do inventurního záznamu.

Upozornění Je nezbytné, aby všechny doklady před datem inventury byly uzavřené. Před spuštěním operace také doporučujeme spustit Údržbu dat a Přepočet skladových cen!

Naplnění položek

  1. Spustíme operaci Naplnění.

  2. Zvolíme Sklad jehož položky mají být do inventury zahrnuty.

  3. Zkontrolujeme nastavení parametru Evidované množství naplnit i do skutečného množství, který určuje, zda má program automaticky převzít hodnotu evidovanou v počítači do hodnoty zjištěné fyzickou inventurou.

  4. Zkontrolujeme nastavení parametru Přenést pouze nenulové položky na skladě, jímž stanovíme, mají-li být do dokladu zahrnuty i položky, které mají k datu inventury nulové množství.

  5. Po nastavení parametrů naplnění naplníme doklad stiskem tlačítka Pokračovat.

Poznámka Položky skladu mohou být před spuštěním operace filtrovány a tento filtr lze využít při samotném naplnění dokladu.

Tip Opakovaným vyvoláním operace máme možnost do dokladu doplňovat další položky inventury. V takovém případě se nabízejí pouze ty položky, které ještě nejsou na aktuálním dokladu naplněny. V případě náhodného zadání duplicitní položky, program zobrazí chybu E, kterou je nutno opravit.

Související témata

Inventury, Položky dokladů