Výroba

Aktuální firma | Sklady | Agendy | Výroba

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_vyroba.png

Agenda Výroba slouží k pořizování a evidenci výroby na základě výrobních listů (typ výrobního listu rozhodne o tom, zda při výrobě proběhne montáž nebo demontáž). Samotný výrobní list nemá žádný vliv na stav skladu. Stav skladu ovlivní až jeho zpracování právě v agendě Výroba. Program vždy používá ceny, které jsou uvedeny ve výrobních listech. S těmito cenami se provádí příjem a výdej z nebo do výroby. Pokud výrobní list obsahuje položky z více skladů, probíhá příjem a výdej vždy v příslušném skladu.

Upozornění K samotné výrobě a tedy výdeji položek výrobních listů ze skladů a příjmu výrobků na sklad dojde až v okamžiku uzavření dokladu výroby operací Uzavřít. Naopak při otevření dokladu výroby jsou všechny související skladové pohyby zrušeny. Podobně je tomu při uzavření nebo otevření demontáže.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_vyroba_formular.png
D_vyroba_zalozky.png

Výroba...

Identifikace výroby - datum a doklad.

Členění...

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_vyroba_zalozky.png  

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam dokladů výroby

Seznam všech zadaných dokladů vlastní výroby. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje. Doklad výroby může obsahovat více výrobních listů.

2. Výrobní listy

Všechny výrobní listy aktuálního dokladu, na základě kterých budeme provádět samotnou výrobu.. Podle zadaných výrobních listů bude docházet k práci s položkami a ke generování pohybů.

 1. Přepneme se na záložku 2. Výrobní listy.

 2. Do tabulky založíme nový záznam.

 3. Zvolíme Sklad a  vybereme některý výrobní list z nabízeného seznamu.

 4. Zadáme množství vyráběné podle zvoleného výrobního listu.

 5. Můžeme evidovat středisko, výkon i zakázku (i rozdílné než jsou v hlavičce dokladu).

 6. Novou položku uložíme.

 7. Po uložení se podle zvoleného Výrobního listu na pozadí vygeneruje rozpis výroby, který se zapíše na záložku 3. Položky.

3. Položky

Záznamy na záložku Položky vzniknou použitím příslušného Výrobního listu. Tato tabulka je z velké části needitovatelná, nelze zde záznamy přidávat ani mazat. Můžeme však upřesnit některé údaje, např. množství, výrobní čísla/šarže, střediska, výkony a zakázky. Na této záložce také dochází k automatickému vyčíslení cen u vyskladňovaných součástí (výdejové pohyby) a odpovídajícímu ocenění výsledného výrobku (příjmové pohyby). Změny, které zde provedeme se týkají pouze konkrétního dokladu výroby a jsou bez vlivu na použité výrobní listy.

 1. Přepneme se na záložku 3. Položky.

 2. Upravíme hodnoty ve sloupci, ve kterém nám to program dovoluje.

 3. Opravenou položku uložíme.

4. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu výroby. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka, Text nad nebo Text pod. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.

5. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

Agenda Výroba disponuje operacemi pro zjednodušení naší práce. Každá operace obsahuje na ikoně informaci o klávesové zkratce, jež tuto operaci vyvolá bez nutnosti „klikání“ myši.

 
D_vyroba_operace_1.pngD_vyroba_operace_2.pngD_vyroba_operace_3.pngD_vyroba_operace_4.pngD_vyroba_operace_5.png

Upozornění V okamžiku uzavření jsou opět přepočítány ceny výdejů tak, aby odpovídaly skutečnosti.

Poznámka Informace o dostupném množství můžeme zjistit i pomocí tiskové sestavy Dostupnost položek.

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

 1. Jak provádět výrobu - montáž.

 2. Jak provádět demontáž.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují příjemky a výdejky, dostupnost a skupinu sestav pro šarže a výrobní čísla.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Výrobní listy, Skladové pohyby

toppage.gif Začátek stránky