Výrobní listy

Aktuální firma | Sklady | Sklady a položky | Výrobní listy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_vyrobni_listy.png

Agenda Výrobní listy je nutná pro správné fungování výroby. Tato agenda netvoří pohyby, jedná se pouze o jakési předpisy, seznamy, které určují co se z čeho skládá. Vyplnění je poměrně jednoduché a podobá se většině skladových evidencí.

Tip Prostřednictvím údaje Označení v hlavičce zadáváme, pro jakou skladovou položku je tento výrobní list určen. Pro jeden výrobek může existovat i více alternativních postupů, v tom případě založíme odpovídající množství výrobních listů. Rozlišit je můžeme v údaji Výrobní list.

Upozornění Výrobní listy jsou vztaženy ke skladovým položkám obecně a nejsou závislé na skladu, kde je výrobek evidován. Začlenění výrobku na určitý sklad se provádí až ve vlastní agendě výroby. 

Montáž x Demontáž

V případě, že výrobní list popisuje demontáž, zadáváme do jeho položek součásti, které vzniknou ze zdroje uvedeného v hlavičce listu a přijímají se na příslušné sklady. Vzhledem k tomu, že se jedná o příjmy, neprobíhá u nich (na rozdíl od výdejů) žádné přeceňování a jsou vždy naskladňovány v uvedených cenách. Protože neskladovou položku (jako je např. práci) by nebylo kam přijmout, u demontáže se neskladové položky nezadávají. Proto by ceny, které jsou uvedené u položek skladových, měly být již při zadání navýšeny o případné vedlejší náklady.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

Položka

Výrobní list

Členění

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

Agenda obsahuje další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Počet zadávaných údajů v některých záložkách je libovolný. Některé záložky slouží k zadání jednoho údaje (např. Poznámka) nebo zobrazují vypočítaný přehled vybraných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné také klávesovou zkratkou Alt+číslo záložky. Tímto způsobem se přepneme přímo na konkrétní záložku.

1. Objednávky přijaté

Seznam všech zadaných dokladů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Položky

V případě montáže uvádíme všechny dílčí součásti (materiál a polotovary), ze kterých se výrobek skládá, a sklady, ze kterých se tyto součásti budou vydávat. Ceny uvedené u jednotlivých položek vychází ze skladových cen platných k datu vytvoření výrobního listu, mohou se ovšem při skutečné výrobě měnit tak, jak se mění skladová cena.

Kromě skladových položek můžeme zadat i další řádky, které kalkulují vedlejší související náklady jako je cena opracování, montáže, manipulace apod. U těchto neskladových položek sklad ani označení položky nevyplňujeme, zadáváme pouze jejich název, případně popis a příslušné ceny. Na rozdíl od skladových položek, jejichž ceny se přepočítávají automaticky, však budou tyto ceny při výrobě respektovány vždy tak, jak jsou zadány, a pokud je budeme chtít změnit, musíme upravit výrobní list. Celková cena výsledného přijímaného výrobku bude součtem cen všech dílčích skladových položek (v jejich aktuální skladové ceně) navýšených o cenu neskladových.

  1. Přepneme se na záložku 2. Položky.

  2. Do tabulky založíme nový záznam.

  3. Z číselníků vybereme Sklad a Položku, případně Šarži nebo Výrobní číslo.

  4. Doplníme Množství, potvrdíme Jednotku a potvrdíme nebo upravíme nabídnutou Cenu za MJ. Potvrdíme programem spočítanou částku Celkem, Sazbu DPH a Pohyb.

  5. Můžeme evidovat středisko, výkon i zakázku (i rozdílné než jsou v hlavičce dokladu).

  6. Nový záznam uložíme.

3. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

Tip Doprovodné texty uváděné v dokladech v záložce Poznámka mají vazbu do číselníku Volné texty. Připravené texty si můžeme přenést.

4. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v ostatních agendách.

5. Dokumenty

Na této záložce lze evidovat libovolné dokumenty v souborové podobě, které se týkají aktuálního výrobního listu.

6. Média

Média umožňují připojit libovolné soubory s obrázky či jiným obsahem.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Jak provádět montáž (výrobu).

  2. Jak provádět demontáž.

  3. Jak aktualizovat výrobní list.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují Seznamy výrobních listů, kalkulační listy a přehledy dostupnosti položek pro výrobu.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Výroba, Seznam položek, Skladové pohyby.

toppage.gif Začátek stránky