Výrobní listy - Přepočet

Aktuální firma | Sklady | Sklady a položky | Výrobní listy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Výrobní listy - Přepočet slouží k přepočtu skladové ceny vydávaných součástí a tím zajistí správné vyčíslení ceny hotových výrobků.

Přepočet cen

  1. V agendě Výrobní listy spustíme operaci Přepočet cen.

  2. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

  3. Zvolíme rozsah záznamů a Datum, ke kterému chceme přepočet provést.

  4. Stiskem tlačítka Dokončit operaci provedeme.

Související témata

Výrobní listy