Objednávky

Aktuální firma | Kancelář | Agendy | Objednávky

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_Objednavky.png Agenda Objednávky slouží k pořizování, tisku a evidenci objednávek.
 
Pro jejich rychlejší naplňování je v modulu Kancelář připraven číselník položek dokladů, který nahrazuje seznam zboží na skladě a současně nevyžaduje evidenci skladovaného množství.

 

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_Objednavky_Formular_F1.png
D_Objednavky_Formular_F2.pngD_Objednavky_Formular_F3.png
D_Objednavky_Formular_F4.pngD_Objednavky_Formular_F5.pngD_Objednavky_Formular_F6.png
D_Objednavky_Zalozky.png

Objednávka...

Základní identifikační údaje objednávky - datum, dodavatel, označení dokladu.

Popis...

Oddíl s doplňujícími údaji, jako jsou dopravní a dodací dispozice, měna a kurz.

Tabulka DPH...

Tabulka DPH obsahuje údaje, které jsou napočítávány z položek. Sazby DPH se vztahují k datu vystavení dokladu.

Tip Objednávka umožňuje plátcům DPH zadávání cen s i bez DPH. Je-li v objednávce nastaveno Ceny s daní, program považuje zadané jednotkové ceny za ceny s daní. Výpočet DPH pak probíhá v souladu se zákonem o DPH "shora" pomocí zaokrouhleného koeficientu. V opačném případě program považuje zadané jednotkové ceny za ceny bez daně a výpočet DPH probíhá "zdola" odpovídajícím procentem sazby.

Členění...

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

Aktuální stav......

Aktuální stav daného dokladu – zda byla objednávka odeslaná a zda je vyřízená.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_Objednavky_Zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Záložka

Seznam všech zadaných dokladů. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Položky

Evidence položek v aktuální objednávce. Podle zadaných cen jsou počítány hodnoty do hlavičky (hlavního formuláře) objednávky.

 1. Přepneme se na záložku 2. Položky.

 2. Do tabulky založíme nový záznam.

 3. Z číselníku Položky dokladů vybereme požadovanou položku. Pokud položka, kterou zadáváme, není v číselníku, musíme všechny hodnoty zadat ručně.

 4. Doplníme množství, potvrdíme jednotku a potvrdíme jednotkovou cenu. Program dopočítá cenu Celkem.

 5. Potvrdíme sazbu DPH.

 6. Pokud vyřizujeme částečně dodané množství, doplníme počet vyřízených jednotek.

 7. Můžeme evidovat středisko, výkon i zakázku (i rozdílné než jsou v hlavičce dokladu).

 8. Podle potřeby vyplníme Popis.

 9. Novou položku uložíme.  

3. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

4. Text nad

Textový popis, který vystoupí v tiskových sestavách dokladů nad seznamem položek.

5. Text pod

Textový popis, který vystoupí v tiskových sestavách dokladů pod seznamem položek.

Tip Doprovodné volné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka, Text nad nebo Text pod. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty (odskok přes Ctrl+NumPlus) a připravené texty si pomocí Ctrl+Enter přeneseme. Pomocí Ctrl+Shift+Enter nový text připojíme za text stávající.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_Objednavky_Operace_O1.pngD_Objednavky_Operace_O2.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

 1. Jak vystavit objednávku.

 2. Jak vyřídit objednávku.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují seznamy a přehledy, vlastní formuláře objednávek a navíc možnosti tisku adres na štítky.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

 Adresář firem, Doklady, Platební podmínky, Dopravní dispozice, Položky dokladů, Změna pořadí položek

toppage.gif Začátek stránky