Seznam kas

Aktuální firma | Maloobchodní prodej | Seznam kas

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_seznam_pokladen.png

Seznam kas slouží k vytvoření a evidenci všech prodejních míst, přes které se bude prodávat. Každá Kasa má vlastní nastavení parametrů chování, připojených periferií, a také nastavení týkající se zaúčtování tržeb, zaokrouhlování účtenek, členění a podobně.

Po založení kasy a nastavení základních parametrů ve formuláři doporučujeme věnovat pozornost operacím Nastavení parametrů (Ctrl+3) a Oblíbené položky (Ctrl+4).

Poznámka Aktuální stav pokladny, respektive stavy hotovosti či bezhotovostních plateb, naleznete na detailové záložce Způsoby plateb ve sloupci Zůstatek.

Než začneme Kasu používat - příprava a úvodní nastavení programu...

V této kapitole je souhrnný přehled, jak správně připravit DUEL, resp. modul Maloobchodní prodej k používání.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_seznam_pokladen_Formular_F1.png
D_seznam_pokladen_Formular_F2.pngD_seznam_pokladen_Formular_F3.png
D_seznam_pokladen_Formular_F4.pngD_seznam_pokladen_Formular_F5.png
D_seznam_pokladen_Formular_F6.pngD_seznam_pokladen_Formular_F7.pngD_seznam_pokladen_Formular_F8.png
D_seznam_pokladen_Zalozky.png

Kasa...

Základní identifikační údaje maloobchodní pokladny – kasy.

Výchozí nastavení účtenky...

Nastavení pro zaúčtování pokladních dokladů – výchozí druhy, skupiny DPH apod.

Účtování...

Poslední datumy a způsoby zaúčtování dokladů z pokladny.

Členění...

Oddíl Členění obsahuje údaje, pomocí kterých můžeme přiřadit dokladu vztah ke středisku, výkonu a zakázce. Tyto údaje se přenáší mezi agendami až do účetního deníku a umožňují tak tvorbu výběrů, filtrů, sestav a přehledů podle členění.

Nastavení...

Základní nastavení evidovaného prodejního místa – kasy.

Periferie...

Seznam jednotlivých připojených periferií.

Preferovaný sklad...

Volba preferovaného skladu, ze které se bude na této kase prodávat.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

  
D_seznam_pokladen_Zalozky.png

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat další doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání jednoho údaje (např. Poznámka) nebo zobrazují vypočítaný přehled vybraných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab

1. Seznam kas

Seznam všech zadaných pokladen. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Způsoby plateb

Umožňují definovat používané metody ukončení prodejů pro každou Kasu individuálně. K dispozici je číselník Způsoby plateb který je ve výchozím stavu naplněn hotovostní a bezhotovostní platbou (do číselníku lze přidat neomezený počet dalších typů plateb (stravenky, cizí měny, úvěr, poukázky apod.), které lze následně přiřazovat k jednotlivým Kasám a pak dle potřeby upravovat).
Přidávání dalších způsobů plateb ke zvolené Kase se provádí standardně pomocí operace Přidat položku z menu programu (Ctrl+Insert) výběrem způsobu platby z číselníku (veškeré způsoby plateb musí být před přidáním ke konkrétní kase zadány v číselníku).

Význam dalších sloupců s vysvětlením možných variant zadání je podrobně popsán v kapitole Způsoby plateb. Tam jsou uvedeny i příklady nastavení nejběžnějších způsobů úhrad.

Poznámka Aktuální stav pokladny, respektive stavy hotovosti či bezhotovostních plateb, naleznete na detailové záložce Způsoby plateb ve sloupci Zůstatek.

D_seznam_pokladen_Zpusoby_plateb_Zalozka.png

Upozornění  Důležitou roli v evidenci způsobů plateb hraje jejich pořadí v seznamu. První dva způsoby plateb se automaticky přiřazují rychlým tlačítkům v levém panelu agendy Kasa a také se nastaví jako operace v menu agendy Kasa! Ostatní způsoby plateb budou pod tlačítkem a pod ikonou Platby.

D_seznam_pokladen_Tlacitka_plateb.png   a také   D_seznam_pokladen_Zpusoby_plateb.png

Pro změnu pořadí zadaných způsobů plateb je v seznamu kas připravena operace Pořadí způsobů plateb (Ctrl+6).

3. Vklady a výběry

Údaje na této záložce zobrazují uskutečněné vklady a výběry související s příslušnou pokladnou. Samotné vklady a výběry lze provádět operací Vklad/Výběr přímo v agendě Kasa, Archivu účtenek nebo i zde v Seznamu kas.

4. Poznámka

Zde je možné pořizovat poznámky a komentáře vztahující se k dokladu. Délka textu není omezena. Poznámky je možné kdykoli tisknout.

Tip Doprovodné texty uváděné v dokladech zadáme do záložky Poznámka. K tomuto účelu můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty a připravené texty si přeneseme.

5. Text nad

Textový popis, který vystoupí v tiskových sestavách účtenek této kasy nad seznamem položek. Můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty a připravené texty si přeneseme.

6. Text pod

Textový popis, který vystoupí v tiskových sestavách účtenek této kasy pod seznamem položek. Můžeme použít vazbu do číselníku Volné texty a připravené texty si přeneseme. Textu je zobrazován na samotném konci účtenky. Hodí se například pro informace zákazníkovi o právě probíhajících akcích nebo jen poděkování za uskutečněný nákup či definování prostoru (odřádkováním) pro razítko.

7. - 11. Záložky pro hardwarové periferie

Prostřednictvím následujících záložek je možné nastavit periferní hardwarová zařízení přímo zde v Seznamu kas. Agendu Periferie je vhodné využívat v provozech s více kasami a shodnými periferiemi. V menších provozech ji není potřeba používat, nastavení skriptů lze provádět jednoduše přímo zde. Pokud bude skript nastaven na obou místech, bude prioritně vykonán skript z agendy Periferie a skript ze seznamu pokladen bude spuštěn jako druhý.

Nastavení se provádí odkazem na existující skript shodně jako v agendě Periferie. Odkaz na skript se zadává jako název existujícího souboru *.vbs nebo *.bat, standardně uloženého ve složce "C:\Users\Public\Documents\Ježek software DUEL\Skripty\". Společně s programem DUEL distribuujeme univerzální skripty, které jsou použitelné pro většinu zásuvek a pokladních displejů. V případě nekompatibility s Vaším zařízením použijte skripty dodávané ke konkrétní periferii. Námi dodávané skripty je potřeba editovat a doplnit příslušné číslo COM portu, které má zařízení přiděleno.

7. Displej

Tato záložka zobrazuje informace o připojené Periferii typu displej. Příklad nastavení pro display (uveďte odkazy na skripty ve tvaru):

ScriptStart=DisplejStartUni.vbs
ScriptZobraz=DisplejZobrazUni.vbs
ScriptCelkem=DisplejCelkemUni.vbs
ScriptAfterClose=DisplejAfterCloseUni.vbs
ScriptStop=DisplejStopUni.vbs
ScriptVklad=DisplejVkladUni.vbs

8. Snímač

Tato záložka zobrazuje základní informace o připojené Periferii typu čtečka čárového kódu.

9. Pokladna

Tato záložka zobrazuje základní informace o připojené Periferii typu registrační pokladna.

10. Zásuvka

Tato záložka zobrazuje základní informace o připojené Periferii typu pokladní zásuvka. Příklad nastavení pro pokladní zásuvku. Na záložku Nastavení uveďte odkaz na skript ve tvaru

Script=OtevriZasuvkuUsbCom.vbs

Tip Některé zásuvky mohou být připojeny k tiskárně účtenek a ne přímo k PC. V tomto případě se o otevření zásuvky stará sama tiskárna. Pro případ potřeby otevřít zásuvku kdykoli v průběhu práce s pokladnou, ne až při uzavření a tisku účtenky, je v agendě Kasa dostupná operace Otevřít zásuvku.

Poznámka Pokud skript pro otevření zásuvky, který je aktuálně používán (např. OtevriZasuvkuUsbCom.vbs) obsahuje řádek if WScript.Arguments.Count >= 1 then LPort = WScript.Arguments.Item(0) je nutné tento řádek ručně smazat.

11. Modul

Tato záložka zobrazuje základní informace o připojené Periferii typu fiskální modul.

12. Vazby

Pomocí záložky Vazby je možné velmi snadno zkontrolovat související doklady v archivu účtenek příslušné kasy nebo ve skladových pohybech vytvořených prodejem na Kase.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_seznam_pokladen_Operace_1.pngD_seznam_pokladen_Operace_2.pngD_seznam_pokladen_Operace_3.pngD_seznam_pokladen_Operace_4.pngD_seznam_pokladen_Operace_5.pngD_seznam_pokladen_Operace_6.png

Poznámka Díky maximální individualizaci záložek s oblíbenými položkami, která je podpořena možností nastavení barev pozadí, barev písem či možností doplnění obrázků a individuálních názvů, se hodí například pro seznamy často se opakujících položek, akčních položek, sortimentu pro rychlé markování bez možnosti použití EANu (pečivo, zelenina) apod. Tvorba a nastavení oblíbených položek je plně v režii uživatele. Následující obrázek vychází z dat Zkušebního příkladu a ukazuje tři položky z katalogu, tři operace a dvě tiskové sestavy.

D_Kasa_Oblibene.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

  1. Jak připravit prodejní místo.

  2. Uzávěrka kasy a účtování.

  3. Jak provádět jednorázové vklady/výběry.

  4. Jak nastavit periferie.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují přehledy vkladů a výběrů.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Kasa, Periferie, Účtenky, Závazky a pohledávky, Účetní deník

toppage.gif Začátek stránky