Kasa - Maloobchodní pokladna

Aktuální firma | Maloobchodní prodej | Kasa

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_kasa.png

Agenda Kasa umožňuje jednoduchým způsobem provádět maloobchodní prodej. Nahrazuje klasickou registrační pokladnu. Je připravena na napojení různých periferií potřebných pro vytvoření komfortního pracoviště registrační pokladny. Je možné připojit displej, snímač čárového kódu, pokladní zásuvku, registrační pokladnu nebo fiskální modul.

Kasa je navržena pro maximální komfort a rychlost při prodeji skladových položek. Podobu Kasy lze ovlivnit mnoha způsoby, ať již samotnými právy obsluhy, které lze nastavit v agendě Uživatelé nebo nastavením parametrů Kasy v Seznamu kas či vytvořením oblíbených položek na přehledné záložky. Agenda Kasa programu DUEL je připravena na ovládání prostřednictvím dotykového displeje i na běžném PC s klávesnicí a myší.

Základní vlastnosti a funkce Kasy

 • Možnost pracovat s více rozpracovanými účtenkami a přepínání se mezi nimi.

 • Prodej z různých skladů do jedné účtenky (omezením je jednotnost vedení cen - buď všechny sklady v cenách s DPH nebo všechny v cenách bez DPH).

 • Možnost přepínání pokladen. Poslední, která bude zvolena při uzavírání dokladu, bude zapsána do hlavičky dokladu a u ní bude evidován prodej.

 • Možnost přiřadit odběratele včetně automatického využití aparátu slev pro konkrétního zákazníka.

 • Akceptování celého procesu cenotvorby, ceníků slev apod. tak, jak je definován v modulu Sklady.

 • Mimo běžné hotovostní a bezhotovostní úhrady další nekonečné množství typů plateb včetně jejich vzájemné kombinace.

 • Možnost definice vlastních záložek s častými nebo oblíbenými volbami - položky, operace, sestavy apod.

 • Plnohodnotná podpora pro dotykové displeje se zachováním principů ovládání ostatních částí programu DUEL.

Než začneme Kasu používat - příprava a úvodní nastavení programu...

V této kapitole je souhrnný přehled, jak správně připravit DUEL, resp. modul Maloobchodní prodej k používání.

Obsah stránky:

Obrazovkové režimy práce s Kasou

Agendu Kasa lze používat v běžném režimu tak, jak je program DUEL nastaven po instalaci a spuštění, tedy se všemi panely (horní menu, rychlá nápověda a agenda vpravo nebo stromem Kategorií pro snadné vyhledávání položek) nebo v takzvaném režimu FullScreen, do kterého se lze přepnout kombinací kláves Ctrl+F11 (menu Zobrazení/ Celá obrazovka).

D_Kasa_Formular_Rezimy.png

 

D_Menu_Cela_obrazovka.png

Při použití celoobrazovkového režimu dojde ke skrytí nástrojové lišty (menu), seznamu otevřených agend, pravého panelu s rychlou nápovědou/agendou, spodního stavového řádku a záhlaví programu. Díky celoobrazovkovému zobrazení zůstanou na ploše pouze skutečně potřebné ovládací prvky a program efektivněji využije celou plochu monitoru. Tento způsob zobrazení programu je vhodný především pro monitory s nižším rozlišením například 1024x768. V obou případech zobrazení je pracovní plocha rozdělena na levou a pravou část. V levé části se nachází panel s účtenkou, v pravé části pracovní plochy jsou k dispozici záložky, případně strom s Kategoriemi položek. Operace z pásu karet jsou k dispozici na záložce OPERACE. Celoobrazovkový režim zapneme klávesou Ctrl+F11 (menu Zobrazení/ Celá obrazovka).

D_Menu_Klavesnice.png

Velkým pomocníkem při práci v režimu dotykové obrazovky bude integrovaná dotyková klávesnice, kterou snadno zapneme v menu Zobrazení/ Dotyková klávesnice.

Vzhled a popis pracovní plochy agendy Kasa

Informační záhlaví

D_Kasa_Formular_Informacni_zahlavi.png

Levá část - účtenka

D_Kasa_Formular_Uctenka.png

Pravá část - záložky

Poznámka Při vstupu do agendy Kasa probíhá kontrola na existenci neuzavřených účtenek. Pokud program neukončené účtenky nalezne, nabídne Vám pokračovat v prodeji na některé z nich. Před zavřením agendy kasa probíhá podobná kontrola, kdy program upozorňuje, že existují neukončené účtenky a zda chcete Kasu skutečně opustit.

Následující obrázek ukazuje, jak může vypadat záložka OBLÍBENÉ, na které jsou tři katalogové položky, tři operace a dvě tiskové sestavy. Postup, jak ji pro aktuální kasu vytvořit je uveden v kapitole Oblíbené položky.

D_Kasa_Oblibene.png

Poznámka Na obrázcích vidíte i záložku VRÁCENÍ, na kterou si můžeme dát věci související s vratkami zboží. Zákazníka pak můžeme velmi snadno a rychle obsloužit, což může přispět k jeho dobrému pocitu.

D_Kasa_Formular_Zalozky_Z4.png

toppage.gif Začátek stránky

Operace

Operace v agendě Kasa jsou rozděleny do jednotlivých sekcí podle důležitosti a četnosti jejich používání. První dvě sekce se týkají položek na účtenkách, zadávání množství a plateb.

 
D_Kasa_Operace_01.pngD_Kasa_Operace_02.pngD_Kasa_Operace_03.pngD_Kasa_Operace_04.pngD_Kasa_Operace_04_05.pngD_Kasa_Operace_05.pngD_Kasa_Operace_06.pngD_Kasa_Operace_07.pngD_Kasa_Operace_08.png
  1. Do údaje Položka účtenky zapíšeme požadované množství.

  2. Stiskneme hvězdičku na numerické klávesnici nebo operací Množství (Ctrl+1).
   Dojde k přesunu zadaného množství do údaje Množství (vpravo od Položky účtenky), ale kurzor zůstane na údaji Položka účtenky pro její zadání.

  3. Namarkujeme položku obvyklým způsobem (sejmutím EAN kódu, zadáním názvu nebo označení položky).

  4. Po potvrzení dojde k zapsání zvolené položky v zadaném množství na účtenku.

Tip Vlastní nastavení klávesových zkratek pro kasu se provádí v agendě Seznam kas pomocí operace Nastavení parametrů (Ctrl+3).

  1. Namarkujeme položku obvyklým způsobem v určitém množství (sejmutím EAN kódu, zadáním názvu nebo označení položky). Po potvrzení dojde k zapsání položky na účtenku.

  2. Do údaje Položka účtenky zapíšeme požadované množství, které chceme přičíst k množství u poslední namarkované položky.

  3. Použijeme operaci Přidat k poslední (Ctrl+2), která provede navýšení množství u poslední namarkované položky.

Tip Stejné, ale rychlejší funkčnosti dosáhnete poklikáním na konkrétní namarkovanou položku na rozpracované účtence v levém panelu.

Tip Pro odstranění položky z účtenky vyvolejte operaci Úprava položky a do množství zadejte hodnotu 0–nula.

Tip Operaci sleva lze využít i pro zpětné dosazení standardních pokladních cen k již namarkovaným položkám volbou „Základní pokladní ceny“ nebo individuálních cen odběratele „Výchozí cena odběratele“.

Tip Po dokončení prodeje program automaticky založí novou účtenku a není tedy nutné používat operaci Nová!

Tip V praxi je často před variabilní symbol dosazován obsluhou domluvený prefix (číslo) identifikující například typ platební karty (VISA, MAESTRO, či bankovní ústav) což může usnadnit následné párování plateb s účtenkami v modulu Účetnictví.

Upozornění Operaci Hotově a Bezhotovostně lze nahradit jinými způsoby plateb nastavením jejich pořadí v operaci Pořadí plateb (Ctrl+6 ) v agendě Seznam kas.

Další tři sekce se týkají správy účtenek, méně častým operacím a změnám skladů, kas a obsluhy.

D_Kasa_Operace_09.pngD_Kasa_Operace_10.pngD_Kasa_Operace_10_11.pngD_Kasa_Operace_11.pngD_Kasa_Operace_12.pngD_Kasa_Operace_13.pngD_Kasa_Operace_14.pngD_Kasa_Operace_15.pngD_Kasa_Operace_16.pngD_Kasa_Operace_17.pngD_Kasa_Operace_18.png

Poznámka Při otevírání Kasy je prováděna kontrola na neukončené účtenky a program je nabídne k výběru.

Poznámka  Pokud se Vám na záložce Položky na skladě nezobrazují všechny skladové položky, zkontrolujte nastavení v agendě Seznam Kas / Nastavení parametrů (Ctrl+3), parametr „Zobrazovat pouze dostupné množství.

Tip Operace z pásu karet v hlavní nabídce jsou k dispozici také na záložce OPERACE, takže jsou dostupné i v případě ručního skrytí pásu karet nebo v celoobrazovkovém režimu, který nabídku schovává automaticky.

D_Kasa_Formular_Zalozky_Z5.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

 1. Jak založit novou účtenku.

 2. Jak přidat položku na účtenku.

 3. Jak přidat k účtence odběratele.

 4. Jak zadat slevu na účtenku nebo na položku.

 5. Jak opravit namarkovanou položku.

 6. Jak smazat položku z účtenky.

 7. Jak uzavřít účtenku, ukončit prodej.

 8. Jak vytisknout účtenku nebo fakturu.

 9. Jak odložit účtenku.

 10. Jak provést vratku, dobropis.

 11. Jak změnit pokladníka (obsluhu kasy).

 12. Jak změnit sklad, ze kterého se prodává.

 13. Jak provádět jednorázové vklady/výběry.

 14. Parametry kasy.

 15. EET v Kase.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují různé typy pokladních účtenek bez nebo s poplatky a formulář pro vklady a výběry.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Seznam kas, Účtenky, Seznam skladů, Adresář firem

toppage.gif Začátek stránky