Ceníky

Aktuální firma | Sklady | Sklady a položky | Ceníky

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

D_ceniky.png

Agenda Ceníky nabízí další možnosti cenotvorby při prodeji. Lze v ní vytvořit prakticky nekonečné množství ceníků včetně nastavení doby jejich platnosti. Do každého ceníku zadáme vzorec tvorby prodejní ceny pro vybrané Položky a následně jej můžeme přiřadit k jednomu nebo více skladům, Kategoriím firem či Odběratelům.

Poznámka Obvykle nevyplňujeme údaje na všech záložkách, protože ceník přiřazujeme např. jen vybrané Kategorii firem. Je však možné využít všechny kombinace, které jsou připraveny.

Obsah stránky:

Formulář a popis údajů

 
D_ceniky_forrmular.png
D_ceniky_zalozky.png

Ceník...

Tato sekce obsahuje základní identifikační údaje o ceníku.

Nastavení...

Tento oddíl obsahuje parametry platnosti a měny ceníku.

toppage.gif Začátek stránky

Záložky agendy

 
D_ceniky_zalozky.png  

Kromě seznamu zpracovávaných dokladů může agenda obsahovat doplňující údaje, které jsou zobrazeny na tzv. záložkách. Některé záložky slouží k zadání více údajů (např. Položky - faktur, objednávek apod.), některé k zadání jednoho údaje (např. Poznámka), další mohou zobrazovat přehled vypočítaných hodnot.

Tip Přepínání mezi záložkami je možné klávesovou zkratkou Alt+číslo (číslo/diakritické znaky na písmenkové části klávesnice). Tak se přepneme přímo na konkrétní záložku. Cyklické přepínání je pomocí klávesové zkratky Ctrl+Tab resp. Ctrl+Shift+Tab zpětně.

1. Seznam ceníků

Seznam všech evidovaných ceníků. V tabulkové podobě jsou zobrazené evidované údaje.

2. Položky

Na záložce 2. Položky evidujeme skladové položky, které jsou v ceníku a každé definujeme vzorec pro výpočet ceníkové ceny. Zadávat je můžeme ručně nebo pomocí operace Naplnění hromadně.

 1. Přepneme se na záložku 2. Položky.

 2. Do tabulky založíme nový záznam.

 3. Vybereme položku, kterou chceme přidat (odskokem do Katalogu položek z údaje Označení).

 4. Nechceme-li volit ze seznamu, z jaké ceny má ceník počítat, můžeme zadat Vstupní cenu.

 5. Zvolíme výchozí cenu, ze které se bude v ceníku provádět výpočet na ceníkovou cenu. Na výběr máme tyto hodnoty:

 6. V následujících sloupcích vyplníme parametry způsobu výpočtu ceníkové ceny ze zvolené výchozí.

  1. Definice 1 – určení povahy nově vypočtené ceníkové ceny. Cena může být nižší nebo vyšší než výchozí nebo může zůstat nezměněna. Vše záleží pouze na požadavcích obsluhy.

  2. Hodnota definice 1 – hodnota údaje zadaného v poli definice (pro procentní slevu zde bude uveden počet procent, pro absolutní slevu částka, pro násobitele koeficient).

  3. Zaokrouhlení 1 – zaokrouhlení nově vypočtené ceny:

  4. Počet míst 1 – počet míst výše zvoleného zaokrouhlení.

 7. V následujících sloupcích vyplníme parametry způsobu korekce ceníkové ceny ze zvolené výchozí (Hodnoty parametrů jsou shodné jako při výpočtu ceníkové ceny).

  1. Definice 2 – nastavení korekce již vypočítané ceníkové ceny.  

  2. Hodnota definice 2 – hodnota údaje zadaného v poli definice 2.

  3. Zaokrouhlení 2 – zaokrouhlení nově vypočtené ceny.

  4. Počet míst 2 – počet míst zaokrouhlení.

 8. Novou položku ceníku uložíme.

3. Sklady

Evidence skladů, pro které bude aktuální ceník platný.

 1. Přepneme se na záložku 4. Sklady.

 2. Do tabulky založíme nový záznam.

 3. Vybereme požadovaný sklad.

 4. Záznam uložíme.

4. Kategorie firem

Evidence kategorie odběratelů, pro které je aktuální ceník platný. Zvolíme-li kategorii, nemusíme na následující záložce zadávat firmy jednotlivě.

 1. Přepneme se na záložku 4. Kategorie firem.

 2. Do tabulky založíme nový záznam.

 3. Vybereme požadovanou kategorii.

 4. Záznam uložíme.

5. Odběratelé

Evidence odběratelů, pro které je aktuální ceník platný. Zadávat je můžeme ručně nebo pomocí operace Odběratelé hromadně.

 1. Přepneme se na záložku 5. Odběratelé.

 2. Do tabulky založíme nový záznam.

 3. Vybereme požadovanou firmu.

 4. Záznam uložíme.

toppage.gif Začátek stránky

Operace

 
D_ceniky_operace_1.pngD_ceniky_operace_2.pngD_ceniky_operace_3.png

toppage.gif Začátek stránky

Pracovní postupy

 1. Jak ceníky pracují (filozofie cenotvorby).

 2. Jak vytvořit ceník.

 3. Jak aktualizovat ceník.

 4. Jak zneaktivnit, případně zrušit ceník.

 5. Jak pracují množstevní slevy.

 6. Jak pracují obratové slevy.

toppage.gif Začátek stránky

Tiskové sestavy (Ctrl+P)

Tiskové sestavy obsahují různé podoby ceníků.

toppage.gif Začátek stránky

Související témata

Seznam položek, Sklady, Kategorie, Adresář firem

toppage.gif Začátek stránky