Ceníky - Jak aktualizovat ceník

Aktuální firma | Sklady | Sklady a položky | Ceníky

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Jak aktualizovat ceník

Jestliže některý z používaných číselníků přestane vyhovovat svým nastavením slev, můžeme jej aktualizovat. Nejjednodušším způsobem aktualizace je jeho deaktivace a následné vytvoření obdobného ceníku s nově nastavenými slevami. Pokud se z nějakého důvodu rozhodneme zachovat stávající ceník a pouze jej upravit, provedeme to dvěma způsoby:

   1. Otevřeme záložku Položky, vybereme položky, u nichž chceme změnu provést a pravým tlačítkem myši otevřeme nabídku dodatkových funkcí.

   2. Z této nabídky vybereme Rozšíření a dále Hromadné úpravy. Tlačítkem Další potvrdíme úpravy pouze vybraných záznamů a v následně zobrazeném seznamu viditelných údajů záznamu zvolíme ten, který chceme změnit. V našem případě budeme měnit sazbu slevy. Ta se nalézá v údaji Hodnota 1.

   3. Klikneme na tento údaj a tlačítkem další pokročíme ke změně – zadáme konkrétní hodnotu.

   4. Vzhledem k tomu, že program obsahuje řadu kontrol pro správné plnění položek ceníku, rozhodneme, zda se má při výskytu chyby nebo varování vytvořit o této události záznam.

   5. Program v závěru hromadné změny zobrazí souhrnné informace o  této akci a umožní tak prováděnou operaci přerušit v případě, že zjistíme chybné hodnoty. Je-li vše v pořádku, operaci Dokončíme.

Ostatní pracovní postupy

 1. Jak ceníky pracují (filozofie cenotvorby).

 2. Jak vytvořit ceník.

 3. Jak aktualizovat ceník.

 4. Jak zneaktivnit, případně zrušit ceník.

 5. Jak pracují množstevní slevy.

 6. Jak pracují obratové slevy.

Související témata

Ceníky