Ceníky - Jak pracují množstevní slevy

Aktuální firma | Sklady | Sklady a položky | Ceníky

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Jak pracují množstevní slevy

Množstevní slevy jsou určeny k úpravám výsledné prodejní ceny se snahou motivovat potenciálního zákazníka k dosažení námi preferovaných odběrů zboží. Při překročení předem stanoveného počtu kusů dochází ke změně prodejní ceny ve prospěch zákazníka.

Aby bylo možné slevy používat, je třeba před vlastním prodejem naplnit číselník Množstevní slevy a nastavit zadané slevy podle našich potřeb. Za předpokladu, že prodávaná položka má v číselníku Množstevních slev na záložce Položky přiřazenu příslušnou slevu, je sleva přiznána okamžitě po dokončení záznamu položky do fakturace. Množstevní slevy jsou položkové, tzn., že jsou poskytovány za každou fakturovanou položku zvlášť.

Třebaže jsou slevy v konečném důsledky vždy vyjádřeny v korunách, jsou pro dosažení konečné částky slevy připraveny tři různé způsoby výpočtu:

Vytvořené slevy přiřadíme na záložce Položky jednotlivým položkám skladu (zaškrtneme vybranou položku). Jestliže máme skladové položky zařazeny do Kategorií, můžeme slevu přiřadit celé kategorii (záložka Kategorie položek) a ušetřit tak práci při zadávání slev jednotlivým položkám.

Ostatní pracovní postupy

  1. Jak ceníky pracují (filozofie cenotvorby).

  2. Jak vytvořit ceník.

  3. Jak aktualizovat ceník.

  4. Jak zneaktivnit, případně zrušit ceník.

  5. Jak pracují množstevní slevy.

  6. Jak pracují obratové slevy.

Související témata

Ceníky