Ceníky - Jak pracují obratové slevy

Aktuální firma | Sklady | Sklady a položky | Ceníky

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Jak pracují obratové slevy

Obratové slevy jsou určeny k úpravám výsledné prodejní ceny se snahou motivovat potenciálního zákazníka k dosažení námi preferovaného peněžního obratu. Při překročení předem stanovené výše celkové částky na dokladu dochází ke změně prodejní ceny ve prospěch zákazníka.

Aby bylo možné slevy používat, je třeba před vlastním prodejem naplnit číselník Obratové slevy a zadané slevy nastavit podle našich potřeb. Obratové slevy jsou dokladové, tzn., že jsou poskytovány až po ukončení dokladu, kdy je známá celková částka, z níž je sleva vypočítána.

Třebaže jsou slevy v konečném důsledky vždy vyjádřeny v korunách, jsou pro dosažení konečné částky slevy připraveny dva různé způsoby výpočtu:

Vytvořené obratové slevy přiřadíme na záložce Odběratelé vybraným firmám (zaškrtneme vybranou firmu). Jestliže máme firmy - odběratele zařazeny do Kategorií firem, můžeme slevu přiřadit celé kategorii (záložka Kategorie firem) a zajistit tak oblíbenému odběrateli vždy slevu, na kterou jsme mu například na základě ročních odběrů přiznali nárok.

Ostatní pracovní postupy

  1. Jak ceníky pracují (filozofie cenotvorby).

  2. Jak vytvořit ceník.

  3. Jak aktualizovat ceník.

  4. Jak zneaktivnit, případně zrušit ceník.

  5. Jak pracují množstevní slevy.

  6. Jak pracují obratové slevy.

Související témata

Ceníky