Ceníky - Jak vytvořit ceník

Aktuální firma | Sklady | Sklady a položky | Ceníky

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Jak vytvořit ceník

Nový ceník vytvoříme podle následujícího návodu:

 1. V agendě Ceníky vytvoříme nový záznam.

 2. Vyplníme detailní formulář - zadáme zkratku, název a případný podrobnější popis nového ceníku. Důležitou informací jsou data platnosti od a do.

 3. Na záložce Položky vybereme ty skladové položky, jichž se bude cena nastavená v tomto ceníku dotýkat.

 1. Na záložce Sklady zvolíme sklady, které budou ceníkem ovlivněny. Jestliže neuvedeme žádný sklad, bude ceník platný pro všechny existující sklady.

 2. Záložka Kategorie firem pracuje podobně. Ceník bude platný pro zde uvedené kategorie. Ponecháme-li záložku prázdnou, program použije ceník pro všechny existující kategorie.

 3. Na záložce Odběratelé můžeme zadat vybrané obchodní partnery, pro které bude nový ceník platný. Stejně jako v předcházejících případech je nezadání žádného odběratele důvodem pro to, aby byl ceník použit pro všechny odběratele bez rozdílu.

Ostatní pracovní postupy

 1. Jak ceníky pracují (filozofie cenotvorby).

 2. Jak vytvořit ceník.

 3. Jak aktualizovat ceník.

 4. Jak zneaktivnit, případně zrušit ceník.

 5. Jak pracují množstevní slevy.

 6. Jak pracují obratové slevy.

Související témata

Ceníky