Položky na skladě - Jak pracují blokace

Aktuální firma | Sklady | Sklady a položky | Položky na skladě

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Jak pracují blokace

Položky z neukončených, respektive neuzavřených dokladů, ovlivňují počty vystupující v kartách agendy Položky na skladě v oddílu Blokováno kusů. Tato vlastnost programu pomáhá obsluze například v síťovém režimu (kde pracuje více prodavačů) ke včasnému a snadnému zjištění informací o dostatečném stavu prodávané položky na skladě.

V kartě konkrétní položky vždy vidíme, kolik kusů je objednáno, kolik kusů je v dosud nedokončené příjemce atd. V porovnání s aktuálním stavem skladu snadno usoudíme, zda můžeme uspokojit zákazníkovy požadavky okamžitě nebo je pokusíme prodej odložit na dobu, kdy bude skutečně dostatečné množství položky na skladě.

Po uzavření dokladu program z údajů oddílu Blokováno odečte položky, které se nacházely v neuzavřených dokladech.

Ostatní pracovní postupy

  1. Jak fungují a jak vznikají položky na skladě.

  2. Jak zadat počáteční stavy položek.

  3. Jak provést základní nacenění položek.

  4. Jak pracují automatické aktualizace po příjmu.

  5. Jak pracují blokace.

  6. Jak pracovat s šaržemi/výrobními čísly.

Související témata

Položky na skladě