Položky na skladě - Jak zadat počáteční stavy položek

Aktuální firma | Sklady | Sklady a položky | Položky na skladě

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Jak zadat počáteční stavy položek

Zadání počátečních stavů skladových položek novou skladovou operací je vhodný zejména při větším počtu položek. Postup je následující:

  1. Otevřeme agendu Skladové operace.

  2. Vytvoříme nový záznam, kde uvedeme datum 1.1. (počátek nového období) .

  3. Na záložce Položky zadáme všechny skladové položky, které mají nenulový počáteční stav. Nesmíme pochopitelně opomenout zadat číslo skladu, ke kterému pořizovaná položka přísluší.

  4. Po uzavření dokladu program automaticky naplní množství a oceněníí v kartách Položek na skladě, počty jsou napočteny i do obratů.

Poznámka Záznamy, které dosud v Položkách na skladě nebyly pořízeny, program automaticky doplní.

Počáteční stavy lze naplnit také manuálně do jednotlivých položek na skladě do sekce Počáteční stav. Zde zadáme nejen počet kusů, ale také celkové ocenění zadaného počtu kusů položky.

Poznámka Počáteční stavy zadáváme pouze na počátku práce s modulem Skladů. V následujících letech bude program počáteční stavy plnit automaticky vždy po provedení závěrky skladu.

Ostatní pracovní postupy

  1. Jak fungují a jak vznikají položky na skladě.

  2. Jak zadat počáteční stavy položek.

  3. Jak provést základní nacenění položek.

  4. Jak pracují automatické aktualizace po příjmu.

  5. Jak pracují blokace.

  6. Jak pracovat s šaržemi/výrobními čísly.

Související témata

Položky na skladě