Položky na skladě - Naplnění

Aktuální firma | Sklady | Sklady a položky | Položky na skladě

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Naplnění slouží k automatickému vygenerování skladových karet pro položky z Katalogu, které je ještě nemají.

Provedení naplnění

  1. Z agendy Položky na skladě spustíme operaci Naplnění.

  2. Zvolíme Sklad a filtr pro naplnění.

  3. V seznamu se objeví položky z Katalogu, které ještě nemají skladovou kartu na zvoleném skladu. Zaškrtávátkem určíme, zde chceme jejich kartu generovat

  4. Stiskem tlačítka Pokračovat operaci provedeme.

Tip Výběr záznamů provedeme klávesou Mezerník nebo kliknutím na zaškrtávátko.

Související témata

Katalog položek, Položky na skladě