Vytvoření databáze DUELSystem

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Při prvním spuštění programu se po přihlášení uživatele objeví okno Vytvoření databáze DUELSystem.

Upozornění Tato databáze je bezpodmínečně nutná pro správný chod programu. Proto nelze tuto operaci vynechat.

Vytvoření databáze DUELSystem

  1. Potvrdíme klávesou Enter.

  2. Po úspěšném provedení operace se automaticky objeví pracovní plocha programu

Poznámka Tato operace se provádí pouze při prvním spuštění nově instalovaného programu.