Uložení a odeslání chyb

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Průvodce Export připomínek slouží k odeslání evidovaných chyb výrobci programu. Může se tak stát jejich odesláním e-mailem přímo z programu nebo uložením do souboru a odesláním jiným způsobem.

Odeslání připomínek e-mailem

 1. Spustíme operaci E-mail.

 2. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

 3. V zaškrtávátkách Poskytnout informace ... můžeme nastavit, zda budou naše připomínky doplněny informacemi o systému a programu.

 4. Zadáme Název firmy. Název počítače je předvyplněn, stejně jako e-mailová adresa příjemce.

 5. Zprávu můžeme doplnit komentářem (např. alternativní spojení, dobu kdy budeme k zastižení apod.)

 6. Stiskem tlačítka Dokončit operaci provedeme.

Uložení připomínek do souboru

 1. Spustíme operaci E-mail.

 2. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

 3. V zaškrtávátkách Poskytnout informace ... můžeme nastavit, zda budou naše připomínky doplněny informacemi o systému a programu.

 4. Zadáme Název firmy. Název počítače je předvyplněn.

 5. Zadáme název souboru s cestou pro uložení (můžeme použít standardní tlačítko pro nalistování složky).

 6. Soubor můžeme doplnit komentářem (např. alternativní spojení, dobu kdy budeme k zastižení apod.)

 7. Stiskem tlačítka Dokončit operaci provedeme.

Tip Doplňování zprávy nebo souboru informacemi o systému a o programu je vhodné, pokud se jedná o chyby. Je-li předmětem námět nebo prosba nejsou tyto informace nezbytně nutné.

Související témata

Evidence chyb