Evidence chyb

Profil | Agendy | Evidence chyb

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Agenda Evidence chyb je určena pro další komunikaci s výrobcem při vývoji programu, jeho zlepšování a pro případné hlášení nalezených chyb.

Postup při evidenci chyby

  1. Založíme nový záznam.

  2. Zadáme datum a kategorii námětu podle jeho charakteru (Chyba, Námět, Žádost, Udělat).

  3. Zadáme stručný popisný název charakterizující hlášenou záležitost a naléhavost.

  4. Uvedeme jméno kontaktní osoby a připojíme i spojení (telefonní číslo nebo e-mailovou adresu) pro případ, že vývojový tým bude potřebovat upřesňující informace.

  5. Záznam uložíme.

Doplňující informace

  1. V tabulce se přepneme na záložku Poznámka a popíšeme nalezenou chybu nebo námět (není-li zřejmá z názvu).

  2. V záložce Pracovní postup popíšeme postup práce, při kterém se nám podařilo chybu opakovaně navodit. Tato volba není povinná, může však značně urychlit vyřízení celé záležitosti.

Operace v agendě

Poděkování Uživatelům, kteří se rozhodnou zaslat vývojovému týmu hlášení o chybě, námět nebo nějakou připomínku dopředu děkujeme.

Tip Přepínání mezi chlopněmi je možné také klávesovou zkratkou Alt+číslo chlopně. Tímto způsobem se přepneme přímo na konkrétní chlopeň. Pokud používáme českou klávesnici, je klávesová zkratka ve tvaru Alt+Shift+číslo chlopně.