Skladová oddělení - Jak pracují skladová oddělení

Aktuální firma | Sklady | Číselníky | Skladová oddělení

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Jak pracují skladová oddělení

Číselník Skladová oddělení je určen zejména pro firmy s většími sklady, kde členění na oddělení (např. Hala 1, regál A apod.) zjednoduší orientaci při hledání konkrétní skladové položky. Každá položka na skladě obsahuje kromě jiného také informaci o oddělení (pokud jsou použita), tzn. o umístění v rámci celé skladové agendy. Jestliže číselník Skladových oddělení vhodně rozčleníme (například na Haly, Regály, Řady a Pole), můžeme velmi přesně definovat umístění jakékoli položky v rámci celého skladu.

Příklad Každý záznam obsahuje vždy kompletní lokaci, první záznam obsahuje toto: Hala 1, regál 25, řada 1, pole A. Druhý záznam bude obsahovat stejně definované umístění od haly až do řady, pole však bude změněno na B. Představíme-li si členění regálu na vodorovné řady 1 až 5 a svislá pole A až H, získáme fyzickou podobu excelovské tabulky.

Pomocí takto zadaných informací můžeme provádět velmi efektivně například inventuru, protože pomocí filtrů vytvoříme seznam položek uložených na vybraném regálu a velmi snadno zrevidujeme skutečný počet položek.

Ostatní pracovní postupy

  1. Jak pracují skladová oddělení.

  2. Jak zařadit položku na skladě do oddělení.

Související témata

Skladová oddělení