Skupiny uživatelů - Změna existující skupiny

Profil | Agendy | Skupiny uživatelů

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Průvodce Změnou skupiny slouží ke změně statusu zvolené skupiny. Skupinu můžeme aktivovat nebo deaktivovat. Deaktivovaná skupina zůstane v seznamu, ale nevystupuje v nabídkách. Po aktivaci je znovu k dispozici.

Změna skupiny

  1. Spustíme operaci Změnit.

  2. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

  3. V zaškrtávátku Aktivovat / Deaktivovat skupinu ... název nastavíme požadovanou hodnotu.

  4. Stiskem tlačítka Dokončit operaci provedeme.

Související témata

Skupiny