Účetní závěrka - Provedení

Aktuální firma | Účetnictví | Aktuální období | Účetní závěrka

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Průvodce Účetní závěrka slouží k provedení operace ukončující účetní období uzavírající účetní knihy.

Provedení Účetní závěrky

  1. V agendě Účetní závěrka spustíme operaci Uzavřít.

  2. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

  3. Zadáme Datum účetní závěrky. Toto datum nesmí být starší než datum otevření účetních knih.

  4. Program provede kontrolu účtů (431, 710, 701, 702), které se závěrky budou účastnit a jejich neexistenci případně ohlásí a zkontroluje nezaúčtované bankovní a pokladní doklady.

  5. Program provede formální kontrolu účtování (porovná strany Má Dáti a Dal).

  6. Potvrdíme správnost sestav dokumentujících zavření účetnictví na Konečný účet rozvažný a následně i Otevření účetnictví z Počátečního účtu rozvažného.

  7. Stiskem tlačítka Dokončit operaci provedeme.

Související témata

Účetní závěrka, Datová uzávěrka