Uživatel firmy

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Uživatelé firmy jsou v programu DUEL chápáni jako pracovníci, kteří jsou uvedeni v seznamu Uživatelů majících přístup do konkrétní firmy.

Změnu nastavení přístupů uživatelů do konkrétních firem provedeme v agendě Uživatelé operací Firmy dostupné uživateli.

Tip Seznam Uživatelů firmy je uveden v doplňující tabulce v agendě Zpracovávané firmy. Listováním po záznamech firmy se aktuálně mění seznam Uživatelů firmy.

Související témata

Uživatelé, Zpracovávané firmy, Skupiny uživatelů