Uživatelé - Změna existujícího uživatele

Profil | Agendy | Uživatelé

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Průvodce Změnou uživatele slouží ke změně parametrů zvoleného uživatele. Můžeme měnit uživatelovo jméno, přihlašovací jméno, heslo a podpis.

Dále můžeme uživatele aktivovat nebo deaktivovat. Deaktivovaný uživatel zůstane v seznamu, ale nevystupuje v nabídkách a nelze se jeho jménem přihlásit. To je možné až po jeho opětovné aktivaci.

Změna uživatele

  1. Spustíme operaci Změnit.

  2. Pomocí tlačítek Zpět a Další procházíme jednotlivými stránkami Průvodce.

  3. Do příslušného editačního políčka Jméno, Přihlašovací jméno, Podpis, Heslo a Ověření hesla zadáme požadované hodnoty.

  4. V zaškrtávátku Aktivovat / Deaktivovat uživatele ... název nastavíme požadovanou hodnotu.

  5. Stiskem tlačítka Dokončit operaci provedeme.

Tip Jednotlivé uživatele můžeme pomocí volby Deaktivovat/Aktivovat ponechat v systému aniž by se objevovali v nabídkách. Nikdo se tak nemůže jejich jménem přihlásit (např. při jejich delší nepřítomnosti).

Související témata

Uživatelé, Přihlášení uživatele