ELDP - Exportovat XML

Aktuální firma | Mzdy | Agendy | ELDP

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Export ELDP do XML slouží pro vyexportování souboru ve formátu XML, který je možno po vložení elektronického podpisu odeslat elektronicky na Portál veřejné správy resp. na ČSSZ.

V průvodci exportem je možno nastavit, které záznamy mají být exportovány a stanovit cílovou destinaci pro exportované soubory. V průvodci lze také zaškrtnout automatické spuštění programu PortLink, pomocí kterého je vkládán elektronický podpis a jehož prostřednictvím je prováděna samotná komunikace s Portálem veřejné správy.

Související témata

ELDP