Objednávky přijaté - Jak vyřídit (vyfakturovat) objednávku přijatou

Aktuální firma | Sklady | Agendy | Objednávky přijaté - sklad

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Jak vyřídit (vyfakturovat) objednávku přijatou

Agenda Objednávky přijaté pro "vyřízení" objednávky (vyřízením je myšleno uspokojení poptávky) operaci Fakturace. Postup práce s nimi je následující:

Operaci Fakturace použijeme v případě, že nám nezáleží na tom, zda jsou objednané položky v dostatečném počtu na skladě.

 1. Po spuštění program zobrazí seznam položek z objednávky, v němž jsou pro vyřízení označeny všechny položky.

 2. Zadáme doklady faktury a výdejky, doplníme datum provedení a vyřízené položky přeneseme do faktury (máme na výběr zcela novou nebo stávající dosud neuzavřenou fakturu).

 3. Položky, které byly v průběhu operace vyřízeny, mají nyní v objednávce stav Vyřízeno, ostatní položky mají stav Objednáno.

 4. Položky, jejichž počet na skladě byl v okamžiku Vyřízení objednávky nedostatečný, se rozdělí na dva záznamy. První záznam v počtu dostupného skladového množství je označen jako Vyřízen, zbývající počet kusů je ve stavu Objednáno.

Poznámka Rozdíl mezi funkcí operací Vyřízení a Fakturace je patrný i z podoby formuláře pro výběr položek. Formulář operace Vyřízení disponuje informacemi o počtu objednaných a dostupných kusů. Formulář operace Fakturace s touto možností nepočítá.

Částečné vyřízení pomocí editace množství

Program nabízí také manuální úpravu fakturovaného množství. Postup je následující:

 1. V uzavřené objednávce spustíme operaci Fakturace.

 2. Na položce, kterou chceme takto ovlivnit klikneme myší na údaj Skutečně k vyřízení a zadáme námi schválené množství. Hodnotu potvrdíme klávesou Enter.

 3. V položce se množství k vyřízení změní dle naší volby a položka změní barvu.

 4. Kurzorovými klávesami (šipka nahoru nebo dolů) přecházíme mezi položkami, zatímco můžeme rovnou z klávesnice měnit počty schváleného množství.

Částečné vyřízení pomocí kopie objednávky

Částečné vyřízení objednávky můžeme provést i manuálně tak, že položky, u nichž víme, že nejsou v dostatečném počtu skladem, rozdělíme pomocí funkce Kopie na dva záznamy. První záznam bud obsahovat takový počet kusů, aby byl beze zbytku vyřízen, druhý záznam bude obsahovat zbývající počet kusů. V průběhu operací Vyřízení i Fakturace označíme ke zpracování jen vyhovující záznam.

Ostatní pracovní postupy

 1. Jak zaevidovat objednávku přijatou.

 2. Jak vyřídit (vyfakturovat) objednávku přijatou.

 3. Jak vytvořit nabídkový list.

Související témata

Objednávky přijaté - sklad