Objednávky přijaté - Skladové operace

Aktuální firma | Sklady | Agendy | Objednávky přijaté - sklad

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

V některých případech potřebujeme k uspokojení přijaté objednávky přesunout zboží z jednoho skladu do druhého nebo ho prostě jen odepsat ze skladu, protože fakturaci zajistil například systém na e-shopu. K tomuto účelu nám poslouží možnost přenesení přijaté objednávky do Skladových operací.

Přenesení objednávky přijaté do skladových operací

  1. V seznamu objednávek se kurzorem postavíme na doklad, který chceme přenést do skladových operací (doklad musí být uzavřen).

  2. Spustíme operaci Skladové operace (Ctrl+8) a nastavíme potřebné parametry generování:

    D_Objednavky_prijate_Skladove_operace.png

  3. Zatrhneme položky, které chceme přenést, případně u nich zadáme požadované množství k prodeji.

Upozornění Pokud není do skladové operace přeneseno stejné množství, jaké evidujeme na objednávce, doplní program do položek objednávky automaticky nový záznam s příznakem Objednáno, u kterého eviduje zbývající počet do plného uspokojení objednávky. Informace o nevyřízených položkách zjistíme v tiskových sestavách, např. v sestavě Seznam objednávek s položkami, kde vidíme údaj Stav.

  1. Stiskem tlačítka Pokračovat dojde k vyřízení zadaného množství objednávky a nastavení příslušných příznaků u jednotlivých zpracovaných položek aktuálního dokladu.

Tip Po zaškrtnutí Otevřít agendu Skladové operace dojde rovnou k zobrazení a otevření záznamu v agendě Skladové operace, kde můžeme doplnit další potřebné údaje, případně doklad vytisknout.

Související témata

Objednávky přijaté - sklad, Objednávky přijaté - Objednávky vystavené