Úvodní strana » Upgrade STEREO » Pracovní postup

Pracovní postup pro upgrade programu STEREO 31

3/7. Instalace účetního programu STEREO 31


Instalaci provedete Průvodcem. V něm tlačítkem Další > potvrzujete jednotlivé volby. Ve standardních případech není nutno do nabízené konfigurace zasahovat.


Nejprve určujete cílový adresář pro STEREO 31. Obvykle není důvod ho měnit. Pokud se rozhodnete zvolit jiný, zadejte jeho název (včetně označení disku) nebo použijte tlačítko Procházet.


Upozornění

Verzi 31 instalujte do nového samostatného adresáře!

Dále volíte název položky v nabídce Start, a zde můžete také nastavit, že nechcete vytvářet složku Ježek software STEREO v nabídce Start.


Pro snadné spouštění potvrďte, že chcete Vytvořit zástupce na ploše. Nezaškrtnete-li tuto volbu, program budete muset spouštět ručně pomocí dávkových BAT souborů.


Verze operačního systému

Průvodce pozná verzi operačního systému (32 nebo 64 bitovou verzi) a podle toho tvoří zástupce, který je pro 32 bitový systém standardní a pro 64 bitový systém spouští STEREO v prostředí VDOS/DosBox.

Průběh instalace je zobrazen stavovou lištou. Dokud nedoběhne do konce a neobjeví se další stránka, instalaci nepřerušujte!


Úprava konfigurace

Instalace provede také požadované úpravy konfigurace systému pro běh programu. Pravděpodobně máte minulou verzi programu, dá se předpokládat, že systémové parametry (včetně parametru FILES) jsou již nastaveny. Pokud ne, všechno zařídí instalační průvodce.