Úvodní strana » Upgrade STEREO » Pracovní postup

Pracovní postup pro upgrade programu STEREO 31

5/7. První spuštění a registrace programu


Spuštění pomocí zástupce

Poklepáním na zástupce JežekSW STEREO 31 program spustíte.


Registrace

Po prvním spuštění se na obrazovce objeví formulář pro registraci. Zadejte údaje z registračním lístku, který je součástí dodávky.

Licenční kód je generován na základě jména, názvu firmy, použité licence a počtu počítačů. Proto je třeba tyto údaje zadat přesně podle registračního lístku, a to i v případě, že jsou uvedeny chybně. Při jejich korekci program údaje nepřijme a budete muset celý proces opakovat. Nápravu chyb vyřešte po registraci dodatečně s pracovníky obchodního oddělení.

Diakritika

Údaje lze zadat s diakritikou i bez diakritiky (např. Kriz místo Kříž). Nevíte jak zadat písmena s diakritikou? Zadejte je bez diakritiky, vraťte se šipkou vlevo tak, aby kurzor blikal pod písmenem. Opakovaným stiskem F4 dojde k cyklickému zobrazování variant s potřebným diakritickým znaménkem (a > á > ä > atd.)

Upozornění

Po zadání registračních údajů je nutno odsouhlasit licenční ujednání. Pokud tento krok neprovedete, budou registrační informace odstraněny a program zůstane nainstalován pouze jako demoverze.

Změna použitého BAT souboru

Ve 32 bitových systémech je zástupce spojen se souborem S.BAT, v 64 bitových se souborem S64.BAT. Budete-li chtít využít jiný BAT soubor, změňte jeho volání ve Vlastnostech zástupce (v nabídce po kliknutí pravým tlačítkem myši na zástupce) v políčku Cíl.