Úvodní strana » Upgrade STEREO » Pracovní postup

Pracovní postup pro upgrade programu STEREO 31

4/7. Převod dat z předchozích verzí STEREO


Převod zkopíruje data do adresáře s novou verzí programu, přičemž na původním místě zůstanou nedotčena. Po skončení převodu tak budou obě verze obsahovat totožná data.

Verze podporované převodovým aparátem

STEREO 31 umí převést data z verzí 26 až 30. Převod ze starších verzí konzultujte s pracovníky hotline!

Před převodem dat proveďte

 1. Uzavření rozpracovaných dokladů – převod nepřebírá rozpracované doklady v agendách Příjemky, Fakturace, Objednávky apod. Pokud je chcete převést, ukončete je a odešlete do archivů. Zaúčtujte záznamy z agend Banka a Pokladna v rámci Účetnictví tak, aby byly v Účetním deníku.
 2. Údržbu dat – aby byly veškeré vazby v programu zachovány, doporučujeme provést kompletní Údržbu dat.
 3. Kontrolu Účetního deníku – pokud nějaké zaúčtování neodpovídá obvyklým případům, může je v hraničních případech převodní program špatně interpretovat a následně i přenést do nové verze. Pro jejich zachycení ještě před převodem, doporučujeme provést Kontrolu účetního deníku, kterou naleznete v nabídce Ostatní/ Speciality.
 4. Zálohu dat – proveďte zálohu dat všech zpracovávaných firem mimo PC (doporučujeme CD nebo tzv. USB flash disk).

Vlastní převod

Převodní program spusťte zástupcem Převod dat do STEREO 31. Převodní program obsahuje volby:

 

 • Pokyny k převodu dat – popis doporučených činností.
 • Výběr minulé verze – po spuštění se prohledá disk a v případě nalezení předchozí verze STEREA se nabídne seznam, z něhož lze klávesou Enter vybrat zdroj k převodu. Vyhledání lze odmítnout a cestu k programu zadat ručně. Pro snazší práci je editační formulář pro zadání cesty podporován klávesou Tab. Po jejím stisku vyberte disk, na němž je hledaná verze uložena a v následujícím okně vyberte příslušný adresář. Jeho výběr potvrďte klávesou Enter.

  Ruční hledání je rychlejší, ale je potřeba znát umístění, odkud mají být data převedena. Cestu k předchozí verzi zjistíte kliknutím pravého tlačítka myši na zástupci a volbou Vlastnosti. Na záložce Zástupce naleznete tuto informaci v řádku Spustit v.

 • Výběr firem pro převod – až do zadání správné cesty k programu je nepřístupná. Je-li cesta správně, otevře se seznam firem zpracovávaných v dané verzi. Nastavením výběru na A – ano určíte, které z uvedených firem budou do převodu zahrnuty. Ostatní firmy budou vynechány.
 • Parametry převodu – pro zachování nastavení klávesnice, tiskárny a monitoru v nové verzi stiskněte Enter i na řádku Konfiguraci (FAND.CFG, *.INI). Potvrzení převzetí se projeví změnou slova Ne na Ano. Tak si zajistíte převod nastavení programu i sestav bez nutnosti dalšího ručního nastavování.

  Přenést lze i uživatelské sestavy a editační formuláře (Vlastní sestavy a Vlastní formuláře). Pokud došlo k individuálním úpravám tiskových sestav, nezapomeňte stisknout klávesu Enter také na řádku Vlastní pohledy a sestavy. Potvrzení převzetí se projeví změnou slova Ne na Ano.

 • Spustit převod dat – tato volba spustí převodní aparát.

Upozornění

Převod dat lze kdykoli spustit znovu a převést dodatečně další firmy. Při opakovaném převodu věnujte pozornost výběru firem. Vyberete-li již jednou převedenou firmu, program přepíše data v nové verzi a vy tak můžete ztratit případné nově pořízené záznamy.

Převod dat po souborech

Převod lze provést i po samostatných souborech. Jedná se o operaci pro odborníky (např. při havárii počítače v průběhu převodu dat), kdy nedojde ke korektnímu dokončení převodu. Tuto nabídku naleznete ve volbě Parametry převodu/ Převod po souborech.
U souborů jsou uvedeny informace o modulu, ve kterém se nachází, o jeho typu (P - parametrický, C - číselník nebo datový), o fyzickém názvu a příznak, zda byl soubor vybrán.