Úvodní strana » Upgrade STEREO » Pracovní postup

Pracovní postup pro upgrade programu STEREO 31

6/7. Kontrola dat po převodu


Převodový aparát se snaží převzít data z minulé verze v kompletní a nezměněné podobě. Vzhledem k rozdílům mezi minulou a novou verzí je však třeba věnovat zvýšenou pozornost kontrole dat a nastavení parametrů, především v souvislosti s novou legislativou.

Dokončení převodu dat

Po zadání správných registračních údajů program otevře první převedenou firmu a nabídne dokončení převodu dat této firmy nebo všech převedených firem.


Údržba dat

V jednotlivých firmách je na závěr vhodné provést Kompletní údržbu dat. V případě síťové verze proveďte na všech stanicích nastavení parametrů v nabídce Ostatní/ Speciality/ Cesty ke sdíleným datům a ověřte, zda se data skutečně sdílí. Při prvním spuštění se kontroluje úplnost přebíraného konfiguračního souboru a dle potřeby se doplní. Kontrolu a případné změny proveďte v nabídce Ostatní/ Speciality/ Nastavení prostředí.

Kontrola dat

Po převodu dat zkontrolujte nastavení parametrů a číselníků ve všech modulech programu. Vzhledem k velkému množství změn v nové verzi je třeba provést kontrolu dat. Kontrolu provedete nejlépe porovnáním tiskových sestav z minulé i nové verze programu. Nejvhodnější sestavy pro jednotlivé moduly jsou:

MODUL Sestavy
Účetnictví Rozvaha a Výsledovka (obě sestavy jsou v nabídce Účetnictví / Přehledy)
Majetek Seznam majetku (Majetek / Výpisy)
Sklady Zásoby (Sklady / Přehledy / Zásoby)
Mzdy Seznam zaměstnanců (Mzdy / Zaměstnanci / Tiskové sestavy)
Opis po měsících (Mzdy / Archiv / Tiskové sestavy / Seznam mezd)
Mzdový list (Mzdy / Archiv / Souhrnné sestavy / Mzdové listy)
Rekapitulace (Mzdy / Archiv / Souhrnné sestavy / Mzdové listy)

Upozornění

Naleznete-li při těchto kontrolách nějaké rozdíly, konzultujte je s pracovníky hotline na 487 714 600.

Převedená data nezapomeňte zálohovat!