Úvodní strana » Upgrade STEREO » Pracovní postup

Pracovní postup pro upgrade programu STEREO 28

7/7. Seznam akcí po převodu


V souvislosti s novými funkcemi je vhodné nastavit některé nové parametry nebo upravit stávající data pro nové pracovní postupy.

MZDY

Minimální mzda – Skupiny prací

V novém roce, kdy od 1. 1. 2019 dochází ke navýšení minimální mzdy na 13.350 Kč a tedy i tarifů z ní vycházejících), bychom měli zkontrolovat, zda naši zaměstnanci, kteří mají vyplněné skupiny prací, mají hodinové nebo měsíční tarify v dostatečné výši. Tyto hodnoty jsou nastaveny v nabídce Ostatní/ Číselníky/ (Sdílené)/ Mzdy/ Skupiny prací.


Minimální mzda – minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění

Zvýšením minimální mzdy dochází také ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojistné. Nová minimální měsíční mzda (hodnota zdravotního pojištění) je 13.350 Kč. Z toho plyne, že minimální hodinová mzda je stanovena na 79,80 Kč. Tyto hodnoty jsou nastaveny v nabídce Ostatní/ Parametry/ (Sdílené)/ Mzdy/ Pojištění/ Zdravotní pojištění.

 

Stejně tak je v parametrech zdravotního pojištění možnost nastavení snížení vyměřovacího základu pro invalidy, pokud firma zaměstnává vice než 50 % osob se ZTP. Od 1. 1. 2019 je možno uplatnit snížení ve výši 7 540 Kč.


Zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro sociální pojištění

Zvýšením průměrné mzdy dochází také ke zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění. Stále je toto maximum stanoveno jako 48násobek průměrné mzdy, jejíž výše je pro rok 2019 stanovena na hodnotu 32.699 Kč. Maximální roční vyměřovací základ je tedy 1.569.552 Kč.

 

Po úpravě parametrů sociálního pojištění program zobrazí varování, že je nutno provést změny i v rámci parametrů exekucí. Je tedy zapotřebí přejít do nabídky Ostatní/ Parametry/ (Sdílené)/ Mzdy/ Exekuce. Pro rok 2019 dochází nejen ke změně Životního minima na částku 3.790 Kč, ale navyšují se i normativní náklady na bydlení, a to na částku 6.233 Kč.

 

Dále se z hlediska odvodu sociálního pojištění došlo ještě ke změně rozhodného příjmu, který zakládá účast na nemocenském pojištění. Zde byla hranice posunuta z hodnoty 2.500 na 3.000 Kč.


Zvýšení minimálního příjmu pro nárok na daňový bonus

Dle zákona o dani z příjmů 586/1992 a jeho paragrafu 35c je podmínkou pro nárok na daňový bonus je dosažení příjmu ve výši alespoň poloviny minimální mzdy platné k 1. lednu. Z tohoto vyplývá, že se zvýšení minimální mzdy k 1.1.2019 na 13 350 Kč projeví ve zvýšení hranic minimálního přijmu pro uplatnění bonusu v roce 2019. Minimální měsíční příjem pro získání daňového bonusu je od roku 2019 ve výši 6.675 Kč, roční je pak 80.100 Kč.
Výše zmiňované naleznete v nabídce Ostatní/ Parametry/ (Sdílené)/ Mzdy/ Daň z příjmů/ Daňový bonus. Po provedení změn v parametrech daňového bonusu dojde k upozornění, že je nutno zkontrolovat ještě nastavení dalších souvisejících parametrů.
Jelikož parametry pro daňový bonus již byly zmíněny v předchozí části a došlo ke navýšení maximálního vyměřovacího, je nutno změnit hodnoty v rámci parametrů pro solidární daň v nabídce Ostatní/ Parametry/ (Sdílené)/ Mzdy/ Daň z příjmů/ Solidární daň, kde se navyšuje roční a měsíční limit pro tuto daň. Limitu pro solidární daň pro rok jsou 1.569.552 Kč resp. 130.796 Kč měsíčně.


Redukční hranice pro náhrady za dočasnou pracovní neschopnost

Výši tří redukčních hranic platných od 1. ledna kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí formou Sdělení ve Sbírce zákonů. Výše redukčních hranic pro rok 2019 činí (po vynásobení koeficientem 0,175 můžeme stanovit hodinové redukční hranice):

  • 1. pásmo – 1.090 Kč (190,75 Kč / hodinu)
  • 2. pásmo – 1.635 Kč (286,13 Kč / hodinu)
  • 3. pásmo – 3.270 Kč (572,25 Kč / hodinu)

 

Výše redukčních hranic je v nabídce Ostatní/ Parametry/ (Sdílené)/ Mzdy/ Nemoc (náhrady, dávky)/ Náhrady mzdy za DPN od 2009.

KANCELÁŘ

Průměrné ceny paliv a sazby náhrad

Od 1.1.2019 se zvyšuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a také dochází ke změnám v cenách paliv. Tyto skutečnosti se projevují v programu STEREO v modulu Kancelář v nabídce Ostatní/ Parametry/ (Sdílené)/ Kanceláře/ Ceny paliv resp. Sazby náhrad.


Upozornění

Zkontrolovaná a upravená data nezapomeňte zálohovat!

„Přejeme vám s programem STEREO 28 pro rok 2019 příjemnou práci.“

Ing. Tomáš Ježek
zakladatel Ježek software s.r.o.

 

Nabídka

Získávejte aktuální informace
od Ježka přímo do e-mailu

Newsletter