Dlouhodobý majetek - Generování odpisového plánu

Aktuální firma | Majetek | Agendy | Dlouhodobý majetek

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Generování odpisového plánu slouží k modelování účetních odpisů zvoleného majetku a k vygenerování záznamů, které budou připraveny v tabulce na chlopni 2.Účtování k postupnému zaúčtování. Přenesení těchto záznamů do Účetního deníku se provádí operací Odpis.

Poznámka Jednotlivé účetní odpisy můžete na chlopeň Účtování připravit ručně nebo můžete vygenerované záznamy upravit.

Spuštěním operace Generování odpisového plánu v agendě Dlouhodobého majetku se otevře okno pro definici parametrů a zobrazení grafu účetních odpisů.

Volba parametrů

 1. Z nabídky vybereme jeden ze Způsobů odepisování (Rovnoměrně, Zrychleně nebo Stejnými díly).

 2. Zvolíme Interval odepisování (Ročně nebo Měsíčně).

 3. Při volbě "Měsíčně" vybereme Přesnost pro odepisování (Kalendářně nebo Absolutně).

 4. Skupina odepisování se přebírá ze záznamu zvoleného majetku.

 5. Roky odepisování jsou pro zadání povoleny pouze při volbě "Stejnými díly" v části Způsoby odepisování.

 6. Zadáme nebo potvrdíme Datum, od kterého chceme odpisy generovat. První záznam se vytvoří k poslednímu dni měsíce ze zadaného data.

 7. Zadáme nebo potvrdíme Částku u majetku, který chceme odepisovat.

 8. Používáte-li, zadejte nebo vyberte druh účtování.

 9. Zkontrolujeme Účty MD a D pro odepisování majetku. Nastavení se provádí v agendě Parametry firmy v sekci Majetek.

 10. Chceme-li vidět grafickou podobu nastavených parametrů, siskneme tlačítko Přepočítat. Takto si múžeme zobrazit a "naladit" parametry odepisování přesně podle svých potřeb.

 11. Stiskem tlačítka Dokončit program vygeneruje záznamy pro účtování odpisů.

Upozornění Vygenerované "připravené" záznamy o odepisování majetku se zobrazí v tabulce na chlopni Účtování. Po vygenerování nemají vyplněný údaj Přeneseno do deníku.

Poznámka Pokud neexistuje ani jeden zaúčtovaný odpis, můžeme operaci generování spouštět opakovaně a vygenerované záznamy nahrazovat novými podle nových nastavení parametrů.

Související témata

Dlouhodobý majetek, Dlouhodobý majetek - Odpis, Parametry firmy, Účetní deník