Dlouhodobý majetek - Odpis

Aktuální firma | Majetek | Agendy | Dlouhodobý majetek

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Odpis slouží k zaúčtování zvolených odpisů majetku. Podle nastavených parametrů se vytvoří dávka pro přenos do Účetního deníku. Pomocí této operace můžeme kumulativně odepsat více záznamů zvoleného majetku jedním zápisem.

Upozornění Pro úspěšné zaúčtování odpisů musí být v tabulce na chlopni Účtování připraveny "odpisové" záznamy (např. jako výsledek operace Generování odpisového plánu).

Spuštěním operace Odpis v agendě Dlouhodobého majetku se otevře okno pro volbu zdroje dat.

Volba záznamů

  1. Z nabídky vybereme požadovaný zdroj záznamů (aktuální, vybrané, filtrované, všechny).

  2. Zvolíme datum pro zaúčtování (můžeme použít datový editor).

  3. Zadáme nebo z číselníku zvolíme (Ctrl++) dokladovou řadu pro odepsání majetku.

  4. Používáte-li, zadejte nebo vyberte druh účtování.

  5. Zkontrolujeme, případně upravíme účty pro odpis majetku. Nastavení se provádí v agendě Parametry firmy v sekci Majetek.

  6. Chceme-li odpisy spadající do zvoleného období sdružit do jediného zápisu do Účetního deníku, zaškrtneme volbu Kumulace.

  7. Stiskem tlačítka Pokračovat (nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Enter) program vygeneruje dávku pro přenos záznamů do Účetního deníku.

Upozornění Zaúčtované záznamy o odpisu majetku na chlopni Účtování budou mít po provedení této operace vyplněný údaj Přeneseno do deníku a také dokladovou řadu a číslo.

Dávka

Poznámka Volby "vybrané" a "filtrované" jsou jako zdroj záznamů dostupné jen pokud v agendě Dlouhodobý majetek takové záznamy existují.

Související témata

Dlouhodobý majetek