Fakturace - Přenos do Účetního deníku a do Závazků a pohledávek

Aktuální firma | Modul | Agendy | Fakturace

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Přenos do Účetního deníku a Přenos do Závazků a pohledávek používají společný způsob volby vstupních údajů z agendy Fakturace.

Volba záznamů

  1. Z nabídky vybereme požadovaný zdroj záznamů (aktuální, vybrané, filtrované, všechny).

  2. Stiskem tlačítka Pokračovat program vygeneruje podle typu operace dávku.

Typ dávky

Tip Volby "vybrané" a "filtrované" jsou jako zdroj záznamů dostupné jen pokud v agendě Fakturace takové záznamy existují.

Související témata

Fakturace, Účetní deník, Závazky a pohledávky