Fakturace - sklad - Naplnění

Aktuální firma | Sklady | Agendy | Fakturace - sklad

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Operace Naplnění slouží k hromadnému plnění položek z uzavřených dodacích listů do závěrečné vyúčtovací faktury. Tento záznam musí být bez vyplněného dokladu výdejky (předpokládá se, že zboží již bylo vyskladněno spolu s dodacím listem). Důležitým údajem pro další kroky je vyplnění Odběratele, podle něhož bude nastaveno filtrování zobrazených dodacích listů (se zohledněním Příjemce).

Spuštění operace Naplnění

  1. V agendě Skladová fakturace se nastavíme na záznam konečné faktury, kterou chceme naplnit (nebo si založíme novou fakturu).

Upozornění! Faktura nesmí mít vyplněné údaj Výdejka. Výdejové pohyby byly generovány při uzavírání dodacích listů.

  1. Spustíme operaci Naplnění.

Volba záznamů

  1. Z nabídky zaškrtnutím vybereme požadované dodací listy, ze kterých chceme do konečné faktury přenést položky.

  2. Zvolíme způsob Kumulace položek, který rozhoduje o tom, jak budou vypadat položky finální faktury. Můžeme ponechat přenesení položek 1:1 - všechny položky z vybraných dodacích listů budou přeneseny, můžeme kumulovat podle položek - stejné položky z různých dodacích listů se sečtou (množství a cena celkem) nebo můžeme kumulovat podle sazeb DPH, kdy se sečtou ceny celkem stejných sazeb z jednotlivých dodacích listů.

  3. Stiskem tlačítka Pokračovat program naplní položky.

  4. V případě kumulace 1:1 a podle sazeb DPH se do pole Popis u nově vzniklých položek doplní označení dokladu zdrojového dodacího listu. Toho lze využít v nově připravených sestavách fakturace - skupinování položek, které jsou připraveny pro tyto speciální případy.

Upozornění V nabídce jsou pouze uzavřené dodací listy, které jsou pro zadaného Odběratele.

Poznámka Informace o přenosu zvoleného dodacího listu do faktury uloží program do údaje Přeneseno do dokladu v příslušném dodacím listu. Tuto informaci lze ručním zásahem změnit až po otevření příslušného dokladu.

Tip Operaci je možné spustit opakovaně a lze tedy řešit i postupné plnění položek faktury.

Související témata

 Fakturace - sklad