Konstantní symboly

Profil | Číselníky | Konstantní symboly

Obsah | Základní dovednosti | Videonávody | Klávesové zkratky | Rejstřík

Konstantní symboly jsou čísla sloužící k identifikaci charakteru a způsobu platby (prováděné prostřednictvím banky, či jiné finanční instituce). S účinností od 1. března 2004 již nejsou konstantní symboly povinnou náležitostí všech příkazů k zúčtování, ale pouze těch, které jsou příjmem nebo výdajem státního rozpočtu a těch, o nichž to stanoví zvláštní právní předpis (vyhláška č. 514/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky pro označování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavování platební bilance České republiky).

Formulář a popis údajů

 
D_Konstantni_symbol_Formular.png

Související témata

Závazky a pohledávky, Převodní příkazy